عناوین شغلی

1187

لغات انگلیسی عناوین شغلی

1

acting

acting

بازیگری

acting

acting

موقت (جانشین (موقت))

administrator

administrator

مدیر اجرایی (سرپرست)

adviser

adviser

مشاور
2

agent

agent

نماینده

apprentice

apprentice

شاگرد (تازه‌کار)

assistant

assistant

دستیار

boss

boss

رییس
3

CEO

CEO

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی)

chief

chief

رییس (فرمانده)

chief executive

chief executive

مدیر عامل اجرایی (مدیر ارشد اجرایی)

clerk

clerk

منشی (دفتردار)
4

consultant

consultant

مشاور

director

director

مدیر (کارگردان، متصدی)

executive

executive

مدیر

executive

executive

اجرایی
5

head

head

رییس (مدیر، رهبر)

junior

junior

تازه‌کار (دون‌پایه)

manager

manager

مدیر

managing director

managing director

مدیر عامل
6

officer

officer

افسر (سروان)

operator

operator

اپراتور (متصدی)

organization chart

organization chart

نمودار سازمانی (چارت سازمانی)

PA

PA

دستیار شخصی
7

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

president

president

رییس

report

report

تحت نظر کسی بودن (برای کسی کار کردن)

senior

senior

ارشد (مافوق)
8

supervisor

supervisor

سرپرست (ناظر)

trainee

trainee

کارآموز

vice-president

vice-president

معاون رییس

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
عناوین شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link