دسته بندی ها
بزن بریم

افراد در روزنامه نگاری

لغات انگلیسی افراد در روزنامه

1

advice columnist

advice columnist

نویسنده ستون مشاوره (روزنامه و مجله)

censor

censor

سانسورچی (مامور سانسور)

city editor

city editor

روزنامه‌نگار اخبار محلی (امریکا) (روزنامه‌نگار اخبار مالی (بریتانیا))

columnist

columnist

ستون‌‌نویس (روزنامه)
2

cub reporter

cub reporter

روزنامه‌نگار جوان و تازه‌کار (خبرنگار جوان و تازه‌کار)

editor

editor

سردبیر (روزنامه، مجله و ...) (ویراستار)

hack

hack

نویسنده سطح پایین (روزنامه‌نگار یا خبرنگار سطح پایین)

informant

informant

مخبر (خبرچین)
3

journalist

journalist

خبرنگار (روزنامه‌نگار)

page-three girl

page-three girl

دختر برهنه صفحه سه (روزنامه سان بریتانیا)

paparazzo

paparazzo

عکاس (ستارگان سینما و ...)

photographer

photographer

عکاس
4

reader

reader

خواننده (کتاب و ...)

readership

readership

مخاطب (روزنامه، مجله و ...) (خوانندگان)

snapper

snapper

عکاس (ستارگان سینما و ...)

stringer

stringer

خبرنگار کارمزدی (گزارشگر کارمزدی)
5

subeditor

subeditor

ویرایشگر (روزنامه و مجله) (ویراستار)

subscriber

subscriber

مشترک (مجله و ...)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.