دسته بندی ها
بزن بریم

مهارت های زبانی

لغات انگلیسی مهارت های زبانی

1

articulate

articulate

تلفظ کردن (بیان کردن)

beginner

beginner

مبتدی (نوآموز)

work

work

تلاش کردن

perfect

perfect

عالی کردن (کامل کردن)
2

work at

work at

سخت تلاش کردن

intermediate

intermediate

زبان‌آموز سطح متوسط

broad

broad

غلیظ (لهجه)

practice

practice

تمرین کردن
3

work on

work on

(روی چیزی) کار کردن (تعمیر کردن، وقت گذراندن)

master

master

(در چیزی) استاد شدن (تسلط یافتن، خبره شدن)

fluent

fluent

مسلط (روان، فصیح)

pronunciation

pronunciation

تلفظ
4

native speaker

native speaker

بومی (متکلم بومی)

brush up

brush up

مرور کردن (دوره کردن، دوباره خواندن)

rusty

rusty

فراموش شده (فاقد تمرین و آمادگی)

coherent

coherent

منسجم (فصیح، دارای ارتباط منطقی)
5

oral

oral

کلامی (دهانی، شفاهی)

stammer

stammer

با لکنت زبان گفتن

accent

accent

لهجه

oral

oral

امتحان شفاهی
6

articulate

articulate

واضح (شمرده، سلیس)

advanced

advanced

پیشرفته (مدرن، مترقی)

gabble

gabble

تند و نامفهوم حرف زدن

grammatical

grammatical

دستوری (گرامری)
7

drill

drill

تعلیم دادن (از راه تمرین و تکرار) (تمرین دادن، ملکه ذهن (کسی) کردن)

inarticulate

inarticulate

نامفهوم (سخن) (ناگویا، فاقد قدرت بیان، لال)

faultless

faultless

بی نقص (بی‌عیب)

incomprehensible

incomprehensible

غیر قابل فهم (مبهم)
8

fluency

fluency

فصاحت (سخن و نگارش) (سلاست، تسلط)

stumble

stumble

تپق زدن

aural

aural

شنیداری (سمعی)

verbal

verbal

کلامی (واژگانی)
9

intermediate

intermediate

سطح متوسط (میانی، وسطی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *