دسته بندی ها
بزن بریم

تنبل

لغات انگلیسی تنبل

1

bone idle

bone idle

کاهل (بسیار تنبل، تن‌پرور)

bum

bum

آدم بی‌عار (آدم لاابالی، آدم تنبل و بیکار)

cop-out

cop-out

بهانه (تظاهر)

cop out

cop out

پا پس کشیدن (شانه خالی کردن)
2

deadbeat

deadbeat

آدم لاابالی (آدم بی‌عار، آدم کاهل)

dosser

dosser

آدم تنبل (آدم کاهل)

drone

drone

آدم مفت‌خور (آدم تن‌پرور)

good-for-nothing

good-for-nothing

بی‌خاصیت (بی‌مصرف، تنبل)
3

good-for-nothing

good-for-nothing

آدم تنبل و بی‌خاصیت

idler

idler

آدم تنبل و بیکار (آدم بی‌عار)

laggard

laggard

آدم تنبل و کند (آدم کندکار)

languor

languor

رخوت (لذت‌بخش) (سستی، خستگی، خمودی)
4

layabout

layabout

آدم بیکار و بی‌عار (آدم ولگرد و علاف)

laze

laze

آسودن (استراحت کردن، کار نکردن، وقت را به بطالت گذراندن)

laze away

laze away

آسودن (استراحت کردن، کار نکردن، وقت را به بطالت گذراندن)

lazy

lazy

تنبل
5

lie around

lie around

وقت را به بطالت گذراندن

loafer

loafer

آدم تنبل و بیکار (آدم بی‌عار، آدم علاف)

loll

loll

لمیدن (لم دادن)

lounge

lounge

لمیدن (لم دادن، استراحت کردن، آسودن)
6

lump

lump

آدم کودن (آدم چاق و تنبل)

ne’er-do-well

ne’er-do-well

آدم تنبل و بی‌خاصیت

shamble

shamble

تلوتلو خوردن (سلانه سلانه راه رفتن، پای خود را روی زمین کشیدن و راه رفتن)

shiftless

shiftless

تنبل و بی‌انگیزه
7

shirk

shirk

طفره رفتن (شانه خالی کردن، از زیر کاری در رفتن)

slacker

slacker

آدم از زیر کار دررو (آدم تنبل)

slob

slob

آدم شلخته (آدم تنبل و کثیف)

slob around

slob around

وقت را به بطالت گذراندن (وقت تلف کردن)
8

slob out

slob out

وقت را به بطالت گذراندن (کاهلی کردن)

sloth

sloth

تنبلی (کاهلی)

slothful

slothful

کاهل (تنبل)

slouch

slouch

قوز کردن
9

slouchy

slouchy

خمیده (قوز کرده)

sluggard

sluggard

آدم تنبل و کند

sluggish

sluggish

کند (آهسته، کم‌سرعت، راکد)

wastrel

wastrel

آدم تنبل و بی‌خاصیت
10

while away

while away

وقت گذراندن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *