دسته بندی ها
بزن بریم

نسبتا در انگلیسی با چه واژه هایی بیان می شود؟

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی نسبتا در انگلیسی را گوش کنید.

نسبتا در انگلیسی – در زبان انگلیسی واژه های مختلفی برای مفهوم نسبتا وجود دارد. هرکدام از این واژه ها کاربرد خاصی دارند. برای یادگرفتن نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها با من همراه باشید.

fairly

واژه های fairly ، quite ، rather و pretty وقتی در جمله زبان انگلیسی جلوی صفت یا قید بیایند معنی ( نسبتاً ) می دهند:

The weather was fairly / quite cold.

هوا نسبتاً سرد بود.

نسبتا در انگلیسی

نسبتا در انگلیسی

Rather رسمی تر است و بیشتر در زبان انگلیسی بریتانیایی به کار می رود:

It feels rather cold with temperatures of 2C.

هوای 2 درجه بالای صفر نسبتاً سرد است.

Pretty در این معنا در زبان انگلیسی آمریکایی رایج تر است و بیشتر هم در گفتار به کار می رود:

You’d better wear a coat; it’s pretty cold out.

بهتر است یک پالتو تنت کنی ؛ بیرون هوا حسابی سرد است.

Charlie’s Restaurant is pretty good, especially if you want some where cheap.

رستوران چارلی خیلی خوب است ، به خصوص اگر جای ارزان بخواهی.

 به یک تفاوت دستوری نیز باید توجه داشت . اگر an / a در جمله باشد، باید گفت:

راهی است نسبتاً طولانی.              .It’s a fairly / rather / pretty long read

یعنی an / a قبل از این کلمات قرار می گیرد.

 ولی مورد quite استثنا است و باید گفت :

It’s quite a long road.

 یعنی an / a بعد از quite می آید.

 تنها قید rather است که در زبان انگلیسی می تواند با صورت های تفضیلی یا با کلمه ی too به کار رود:

The holiday house was rather bigger than we expected.

آن خانه ی ییلاقی بزرگتر از آن بود که فکر می کردیم.

I’d prefer a rather shorter hairstyle

من مدل موی کمی کوتاهتر را بیشتر دوست دارم.

These shoes are rather too small.

می شود گفت این کفش ها خیلی کوچک اند.

 هنگام مقایسه ی دو شخص یا دو شیء به زبان انگلیسی نمی توان صفت rather را قبل از حرف than به کار برد ؛ پس هر چند درست است که بگوییم :

Books are more interesting rather than TV.

کتاب از تلویزیون جذاب تر است.

 ولی درست نیست که بگوییم :

 books are more interesting rather than TV.

 اما هنگام مقایسه ی دو ویژگی موجود در یک چیز می توان قبل از حرف than صصفت rather را به کار برد:

TV is relaxing rather than interesting.

تلویزیون بیشتر آرام بخش است تا جذاب.

 هرگاه پس از عبارت I / he would rather  ، صورت پایه ی فعل یا یک جمله زبان انگلیسی آمده باشد ، کلمه ی rather فقط معنای ( ترجیح دادن ) را می رساند:

I’d rather work at home.

من ترجیح می دهم توی خانه کارکنم.

I’d rather not answer that question.

من ترجیح می دهم به آن سؤال جواب ندهم. ( = من نمی خواهم به آن سؤال جواب بدهم).

 

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.