دسته بندی ها
بزن بریم

جلو بودن به انگلیسی چی میشه؟

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی جلو بودن به انگلیسی را گوش کنید.

جلو بودن به انگلیسی – جلو بودن به انگلیسی با چه واژه ای بیان می شود؟ منظور از این جلو بودن موقعیت دو چیز مستقل نسبت به یکدیگر است. برای این منظور در زبان انگلیسی از واژه front استفاده می شود. در این پست به سوالات شما در زمینه کاربرد front در زبان انگلیسی صحبت می کنیم و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در کاربرد این واژه می پردازیم.

Front

از عبارت in front of در زبان انگلیسی هنگام سخن گفتن از موقعیت دو چیز مستقل که یکی در جلوی دیگری است استفاده می کنیم . در این معنی عبارت مزبور متضاد قید behind است:

 A child ran out in front of the bus.

یک بچه جلوی اتوبوس دوید.

از عبارت at / in the front of ( که متضاد at / in the back of است ) در سخن گفتن ازموقعیت دو چیز که یکی جزئی از دیگری است یا یکی در داخل دیگری است استفاده می کنیم:

The child took a seat at / in the front of the bus.

جلو بودن به انگلیسی

جلو بودن به انگلیسی

آن بچه ( در قسمت ) جلوی اتوبوس نشست.

هر گاه بخواهیم به زبان انگلیسی بگوییم ساختمانی جلوی جایی یا چیزی واقع شده است از فعل face استفاده می کنیم:

The hotel faced the Mediterranean.

هتل رو به روی ( یا مشرف به ) مدیترانه است.

هرگاه بخواهیم بگوییم شخصی یا مکانی با مقداری فاصله مقابل شخص یا مکان دیگری قرار گرفته است از کلمه  opposite استفاده می کنیم :

The bus-stop is opposite the office.

ایستگاه اتوبوس آن طرف خیابان رو به روی دفتر است.

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم بگوییم رویدادی ، کاری یا چیزی قبل از رویداد ، کار یا چیز دیگری رخ داده است از قید before استفاده می کنیم :

Lets have a drink before dinner.

اجازه بدهید قبل از شام مشروب بخوریم.

در این حالت نمی توان گفت :

… in front of dinner

 

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *