دسته بندی ها
بزن بریم

آموزش زبان انگلیسی با اخبار – دقایق پس از بیگ بنگ (2)

 آموزش زبان انگلیسی با اخبار شماره هفتاد و پنج به این نکته اشاره می شود که نظریه پردازی دانشمندان درباره آغاز تشکیل جهان همچنان ادامه دارد. اغلب دانشمندان از نظریه مه بانگ (بیگ بنگ) به معنی انفجار بزرگ حمایت می کنند و در سدد اثبات این نظریه هستند. اخیرا محققان دانشگاه MIT روشی جدید برای مدلسازی دقایق بعد از وقوع مه بانگ معرفی کرده اند. در خبر شماره 73 بخش اول این خبر را منتشر کردم. متن بخش دوم اینخبر انگلیسی به همراه ترجمه متن انگلیسی به فارسی آن را در زیر می توانید مطالعه کنید. شما می توانید برای مطالعه اخبار روز به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی به بخش آموزش زبان انگلیسی با اخبار روز مراجعه کنید.

A New Way To Model The Minutes After The Big Bang (2)

bigbang,آموزش زبان انگلیسی با اخبار,آموزش زبان انگلیسی,نکات ترجمه انگلیسی به فارسی,آموزش زبان انگلیسی در منزل, متن انگلیسی با ترجمه,یادگیری زبان انگلیسی,اخبار روز

The code tested in this mimics the interaction between the fundamental quarks and the gluons, which are carriers of the strong nuclear force. As the name suggests, they “glue” the protons and neutrons together. To make the calculation computationally cheap, the team considered quarks with 10 to 20 times their physical mass.

“For simple things like calculating the mass of the proton, we just put in the physical values of the quark masses and go from there,” added Detmold. “But this reaction is much more complicated, so we can’t currently do the entire thing using the actual physical values of the quark masses.”

Although the calculation doesn’t obtain the correct physical numbers, it correctly reproduces the process through direct calculation. This opens the door to calculating the values of other processes that have not been measured experimentally yet.

This approach shows that we can model the true nature of complex nuclear reactions from their fundamental components (quark, gluons, and their interactions) without having to resort to too many oversimplifications.

کدی که تست شده است، برهم‌کنش بین کوارک‌ها و گلوئون‌های بنیادی را که حامل نیروهای هسته‌ای قوی هستند، شبیه‌سازی می‌کند. این ذرات، پروتون‌ها و نوترون‌ها را کنار هم می‌آورند. برای کاهش هزینه‌های محاسباتی، تیم پژوهشی، جرم کوارک‌ها را بین ۱۰ تا ۲۰ بار سنگین‌تر از حالت واقعی آنها در نظر گرفته‌اند.

دتمولد در ادامه می‌گوید:

برای چیزهای ساده‌ای مانند محاسبه‌ی جرم پروتون، ما جرم فیزیکی کوارک را وارد محاسبات کردیم. اما این واکنش بسیار پیچیده‌تر است، بنابراین نمی‌توانیم تمام روند محاسبات را با استفاده از مقادیر فیزیکی و واقعی جرم کوارک‌ها، انجام دهیم.

اگرچه در محاسبات از مقادیر فیزیکی صحیح استفاده نشده است، اما در حال حاضر، فرایند را از طریق محاسبات مستقیم بازتولید می‌کند. این موضوع مسیری را برای محاسبه‌ی مقادیر فرایندهای دیگری باز می‌کند که تا کنون به صورت عملی سنجیده نشده‌اند.

این راهکار نشان می‌دهد که می‌توانیم ماهیت واقعی واکنش‌های هسته‌ای پیچیده را از اجزاء بنیادی سازنده‌ی آنها (کوارک‌ها، گلوئون‌ها و برهم‌کنش‌ آنها) و بدون متوسل شدن ساده‌سازی‌های زیاد، مدل‌سازی کنیم.

منبع: iflscience

 

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.