تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

857

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید

تفاوت say و tell در زبان انگلیسی به نوع کاربرد آن ها بستگی دارد. در این مقاله به بررسی تفاوت say و tell در زبان انگلیسی پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این کلمات مورد ارزیابی قرار می گیرد، این مقاله را تا انتها بخوانید.

Say

تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

 Say و tell هر دو را می توان در فارسی ( گفتن ) ترجمه کرد، اما کاربرد آن ها در زبان انگلیس یکسان نیست.

مفعول فعل say هیچ وقت شخص نیست ، بلکه مطلبی است که بیان می شود . می توان مفعول شخصی را نیز در جمله ذکر کرد ، ولی در این صورت همیشه قبل از آن to  می آید:

She didn’t even say goodbye.

او حتی ( خدانگهدار ) هم نگفت.

She didn’t even say goodbye to us.

او حتی به ما ( خدانگهدار ) هم نگفت.

I’d like to say a few words before I leave.

می خواستم دو کلمه بگویم و بروم.

I’d like to say a few words to him before I leave.

می خواستم به او دو کلمه بگویم و بروم.

He said to them “what do you need?”

به آن ها گفت : ( چه میخواهید / چه لازم دارید.)

She once said to me that she hated her job.

او یک بار به من گفت که از کارش خیلی بدش می آید

اما مفعول فعل tell  معمولاً شخص است:

Mary told me that she was tired.

مری به من گفت که خسته است.

He told the children to go to bed.

او به بچه ها گفت بروند بخوابند.

 tell می تواند دو مفعول داشته باشد:

Anne told them a story.

( آن ) برایشان یک قصه گفت / تعریف کرد.

She told her parents the truth.

او به پدر و مادرش راستش را گفت.

جمله های بالا را می توان به صورت زیر بیان کرد:

Anne told a story to them.

She told the truth to her parents.

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 2 نظر

3 2
تفاوت say و tell در زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link