دسته بندی ها
بزن بریم

تفاوت speak و talk در زبان انگلیسی

در این مقاله به بررسی تفاوت  speak و talk در زبان انگلیسی پرداخته می شود. همچنین نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

Speak

speak

فعل speak تا حدودی رسمی است و اغلب این تصور را به وجود می آورد که یک نفر در مکالمه بیشتر از دیگران سخن می گوید:

He won’t listen to me _ will you speak to him?

به حرف من گوش نمی دهد ؛ شما با او صحبت می کنی؟

Could you speak a little louder please?

لطفا ممکن است کمی بلند تر صحبت کنید؟

در انگلیسی گفتاری ، کاربرد فعل talk بالغ بر دو برابر فعل speak است و معمولاً به این معناست که دو یا بیش از دو نفر با یکدیگر گفتگو می کنند.

We stayed up all night talking.

همه ی شب را بیدار ماندیم و حرف زدیم.

Are you two talking about me?

شما دو تا دارید راجع به من حرف می زنید؟

کلمه ی discuss به معنی گفتگو با کسی درباره ی چیزی به منظور رسیدن به تصمیمی خاص درباره ی آن چیز است. این نوع گفتگو را با فعل talk about هم بیان می کنیم:

The boss wants to discuss / talk about next year’s budget at the meeting.

رئیس می خواهد در جلسه درباره ی بودجه ی سال دیگر صحبت کند.

افعال discuss و describe به ترتیب به معنای ( بحث و گفتگو درباره ی چیزی ) و ( توصیف چیزی) هستند و این بحث یا توصیف می تواند هم در گفتار باشد وهم درنوشتار.

در انگلیسی بریتانیایی افعال speak with و talk with اغلب بر گفتگویی دلالت می کنند که طولانی تر و رسمی تر از گفتگویی است که افعال speak to  و talk to بیانگر آن هستند؛ اما در انگلیسی آمریکایی این دو فعل کاربرد عام تری دارند.

دو عبارت speak a language و speak in a language را با هم مقایسه کنید.

 جمله ی :

 Catherine may speak Greek.

یا به این معناست که ( کاترین ممکن است یونانی بداند) یا به این معنا که ( کاترین یونانی مداند و ممکن است در این موعقیت به آن تکلم کند) اما جمله ی:

Catherine may speak in Greek.

 فقط معنای دوم را می رساند.

نکته ی دستوری زبان انگلیسی: وقتی speak  به عنوان یک فعل متعدی به کار می رود مفعول آن اغلب نام یک زبان است. جمله ی :

What’s she speaking?

او به چه زبانی صحبت می کند؟

I don’t speak a word of Thai.

من یک کلمه هم زبان تایلندی نمی دانم.

در جمله ی بالا به کار بردن فعل talk به جای speak درست نیست. برای بیان چیزهای دیگر از فعل say استفاده می شود :

What’s she saying?

او چه می گوید؟

باید توجه داشت که برای بیان مفهوم گفتن یا نگفتن چیزی فقط می توان از فعل say استفاده کرد:

I didn’t say anything.

من هیچی نگفتم.

I didn’t say those things.

من آن چیز ها را نگفتم.

کاربرد فعل speak در جمله ی بالا درست نیست . همچنین ، به جای جمله ی

 I gave my opinion.

نمی توان گفت:

I spoke my opinion.

اما در مواردی خاص میتوان فعل speak را در ترکیب های از نوع بالا به کار برد:

She spoke the truth.

او حقیقت را گفت.

در جمله ی بالا می توان به جای فعل speak از فعل tell استفاده کرد:

 she told the truth.

فعل talk در نوشتار به ندرت ممکن است متعدی باشد و اگر باشد  ،فقط می توان اسامی معینی را به عنوان مفعول آن به کار برد؛ مثل :

He’s talking nonsense.

او چرت و پرت می گوید.

He’s talking business.

او درباره ی کار حرف می زند.

به همراه مفعول های دیگر باید از فعل talk about استفاده کرد:

She talked about her childhood for a long time.

او مدتی طولانی درباره ی دوران کودکی اش حرف زد.

اما در انگلیسی گفتاری ، فعل talk می تواند مفعول های دیگری نیز داشته باشد:

We’re talking big bucks!

در جمله ی بالا صحبت درباره ی مبلغ هنگفتی پول است.

They’re talking cars again.

در جمله ی بالا صحبت درباره ی ماشین است.

وقتی speak و talk به عنوان فعل متعدی به کار می روند مفعول هیچ یک نمی تواند شخص باشد:

I spoke to him yesterday.

دیروز با او صحبت کردم.

به جای جمله ی بالا نمی توان گفت :

 I spoke him yesterday.

و به جای جمله ی :

They should talk to each other more.

آن ها باید بیشتر با هم حرف بزنند.

نمی توان گفت:

They should talk each other more.

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *