دسته بندی ها
بزن بریم

کاربردهای than در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید

کاربردهای than در زبان انگلیسی – در این مقاله به بررسی کاربردهای than در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از than می پردازیم.

Than

کاربردهای than در زبان انگلیسی

کاربردهای than در زبان انگلیسی

1. وقتی بخواهیم دو شخص ،دو شیء یا دو موقعیت را با هم مقایسه کنیم از than به همراه صفت تفضیلی استفاده می کنیم:

My son is taller thatn my daughter.

پسرم بلند تر ازدخترم است.

You always walk faster than I do!

تو همیشه تند تر از من راه می روی!

2. وقتی بخواهیم عمل یک شخص را در دو زمان متفاوت با هم مقایسه کنیم از than به همراه صفت تفضیلی استفاده می کنیم:

She’s friendlier than she used to be.

او مهربان تر از گذشته ( یا همیشه ) شده است.

3. وقتی بخواهیم بگوییم که از بین دو عمل یکی را بر دیگری ترجیح می دهیم از than به همراه would rather و would sooner استفاده می کنیم :

Julia asid she’d rather die than live in the city.

جولیا گفت ترجیح می دهد بمیرد تا توی شهر زندگی کند.

I’d sooner die than marry you!

ترجیح می دهم بمیرم تا با تو ازدواج کنم!

4. وقتی بخواهیم به طور تقریبی تعداد ، مقدار و اندازه ی چیزی را تعیین کنیم از than به همراه more، less یا fewer استفاده می کنیم:

It never takes more than an hour.

هیچ وقت بیش از یک ساعت طول نمی کشد.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *