دسته بندی ها
بزن بریم

کاربردهای to در زبان انگلیسی

با کاربردهای to در زبان انگلیسی آشنا شوید:

 در این مقاله به بررسی کاربردهای to در زبان انگلیسی می پردازیم و در خصوص یادگیری زبان انگلیسی، نکات مهم گرامری(آموزش گرامر)در استفاده از to  را بیان می کنیم.

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید

To

کاربردهای to در زبان انگلیسی

کاربردهای to در زبان انگلیسی

To نشانه ی مصدر در زبان انگلیسی است و قبل از صورت صرف نشده ی فعل قرار می گیرد. موارد استفاده از مصدر با to به قرار زیر است:

1. بعد از فعل ، اسم ، ضمیر و صفت ، برای کامل کردن معنای آن ها :

We tired to explain.

ما سعی کردیم توضیح بدهیم.( زمان گذشته ساده)

The manager asked them to wair.

مدیر از آن ها خواست صبر کنند.

Have you got permission to stay here?

شما اجازه گرفته اید که اینجا بمانید؟

I am ready to start.

من آماده ام که شروع کنم.

2. بعد از کلماتی مانند what , who , where , how و whether برای اشاره به کاری که در مورد آن مطمئن نیستم :

I don’t know how to get there.

نمی دانم چطوری بروم آنجا

Julia wondered whether or not to trust him.

جولیا نمی دانست که به او اعتماد کند یا نه.

3. برای نشان دادن هدف یا نیّت :

His aim was to become president.

هدف او این بود که رئیس جمهور شود.

They left early to catch the 7.30 train.

آن ها زود رفتند تا به قطار ساعت 7:30 برسند.

To find out more about university courses , write to this address.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی دوره های دانشگاهی ، با این آدرس مکاتبه کنید.

4. برای توصیف یک عمل یا یک وضعیت :

It’s nice to be wanted.

چقدر خوب است که آدم را بخواهند.

The simplest solution would be to increase the price.

ساده ترین راه حل بالا بردن قیمت است.

5. برای اینکه بگوییم چه کاری را می توانیم یا نمی توانیم انجام دهیم :

You’ll soon be old enough to vote.

تو به زودی به سنی می رسی که می توانی رأی بدهی.

He did not have the energy to resist.

او نیرویش را نداشت که مقاومت کند.

6. بعد از فعل be ، برای این که بگوییم چه کاری قرار است انجام شود یا این که چه کاری را باید یا نباید انجام داد:

They are to marry on May 25th.

قرار است آن ها بیست و پنجم مه ازدواج کنند.

He is to wait here until they return.

قرار است او اینجا بماند تا آن ها برگردند.

You are not to talk during the exam.

سرجلسه ی امتحان نباید صحبت کنید.

7. برای این که نشان دهیم کاری بلافاصله بعد از کار دیگری رخ می دهد:

I reached the station to find that the last train had already left.

همین که به ایستگاه رسیدم دیدم آخرین قطار حرکت کرده است.

She woke to see ben standing by the window.

وقتی بیدار شد بن را دید که کنار پنجره ایستاده است.

8. در برخی از اصطلاحات ، با ترجمه ی خاص خود در فارسی :

To begin with , with , let’s look a Chapter 3.

برای شروع ، خوب است به فصل 3 نگاه کنیم.

I’ve never heard of him , to be quite honest.

راستش را  بخواهی ، من اسم او را هم نشنیده ام.

9. برای پرهیز از تکرار ، می توان to را به تنهایی به کار برد:

You can go today if you want to.

اگر بخواهی می توانی امروز بروی.

I  could have helped , but nobody asked me to.

من می توانستم کمک کنم، اما کسی از من ( کمک ) نخواست.

در جمله ی اول فعل go(آموزش فعل going to) و در جمله ی دوم فعل help به قرینه حذف شده اند.

10. To به عنوان قید ، همراه افعالی مثل shut , push , pull و غیره به کار می رود و به معنای ( بستن در ) یا (پیش کردن در ) است:

He slipped out , pulling the door to.

یواشکی رفت بیرون و در را پیش کرد.

the wind blew the door to.

باد ، در رابست

Push the door to.

در را پیش کن.

سوالات در رابطه با آموزش زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.