مشاغل حقوقی

1098

لغات انگلیسی مشاغل حقوقی

1

justice of the peace

justice of the peace

دادرس دادگاه بخش (قاضی دادگاه صلح)

lawyer

lawyer

وکیل

barrister

barrister

وکیل‌مدافع (وکیل)

solicitor

solicitor

وکیل
2

jurist

jurist

حقوق دان (قانون دان)

magistrate

magistrate

دادرس (رئیس بخش دادگاه بدوی، مجری عالی)

notary

notary

سر دفتر اسناد رسمی (دفتر اسناد رسمی)

public defender

public defender

وکیل تسخیری
3

defense

defense

وکیل مدافع

general counsel

general counsel

وکیل سرپرست (مشاور کل)

prosecutor

prosecutor

دادستان

judge

judge

قاضی
4

counsel

counsel

وکیل (مشاور حقوقی)

public prosecutor

public prosecutor

دادستان عمومی

attorney

attorney

وکیل

bar

bar

هیئت وکلا (صنف وکلا)
5

advocate

advocate

وکیل مدافع

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
مشاغل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link