دسته بندی ها
بزن بریم

عشق

لغات انگیسی عشق

1

adoration

adoration

محبت (علاقه، ستایش)

adore

adore

(خیلی) دوست داشتن (عشق ورزیدن، پرستیدن)

adoring

adoring

مهربان (بامحبت، باعاطفه)

affair

affair

رابطه‌ی نامشروع (جنسی)
2

affection

affection

محبت (علاقه)

affectionate

affectionate

مهربان (پرمهر و محبت)

amorous

amorous

عاشقانه (وابسته به رابطه جنسی)

amour

amour

رابطه جنسی نامشروع و پنهانی (رابطه عاشقانه سری)
3

ardor

ardor

شور (اشتیاق، تب و تاب)

someone’s got it bad

someone’s got it bad

به شدت عاشق (کسی) بودن

besotted

besotted

شیفته (عاشق، مسحور)

broken heart

broken heart

قلب شکسته
4

care

care

اهمیت دادن

carry a torch for somebody

carry a torch for somebody

عاشق کسی بودن (یک طرفه) (دلداده و مجنون کسی بودن)

cling

cling

(به کسی) چسبیدن (عاطفی) (از نظر عاطفی به کسی وابسته بودن، دلبستگی داشتن)

coo

coo

نجوا کردن (نرم و عاشقانه) (زمزمه کردن)
5

court

court

نامزدبازی کردن (خواستگاری کردن، خاطرخواه بودن)

coy

coy

خجالتی (در زمینه عشق و مسائل جنسی) (کمرو، معصوم)

crazy

crazy

شیفته (شوریده، مجنون)

crush

crush

علاقه (خاطرخواهی، عشق)
6

Cupid

Cupid

خدای عشق ([پسربچه‌ی بالداری با تیر و پیکان])

devoted

devoted

وفادار (متعهد، علاقه‌مند، فداکار)

devotion

devotion

عشق (وفاداری، محبت)

dote on

dote on

عاشق کسی بودن (کورکورانه کسی را دوست داشتن)
7

doting

doting

مهربان (دلسوز، بامحبت)

embrace

embrace

در آغوش کشیدن (بغل کردن)

emotion

emotion

احساس (عاطفه)

enamored

enamored

شیفته (دلباخته، عاشق)
8

eternity ring

eternity ring

حلقه ابدیت (نماد عشق)

cuddle

cuddle

در آغوش گرفتن (نوازش کردن، بغل کردن)

eye up

eye up

برانداز کردن (زیر نظر گرفتن)

fall for

fall for

خاطرخواه (کسی) شدن (عاشق (کسی) شدن، شیفته (کسی) شدن)
9

fancy

fancy

به کسی گرایش داشتن (از نظر جنسی) ((کسی را) خواستن، (به کسی) علاقه داشتن)

fondle

fondle

نوازش کردن (دست مالیدن)

sweep someone off their feet

sweep someone off their feet

کسی را دیوانه‌وار عاشق خود کردن (کسی را مجنون کردن)

gaga

gaga

شیفته (دیوانه، عاشق و مجنون، دلباخته)
10

heart

heart

احساس (عاطفه، قلب (مرکز احساسات و عواطف))

heartstrings

heartstrings

احساسات عمیق (محبت عمیق)

hots

hots

میل جنسی شدید

hug

hug

بغل کردن (در آغوش گرفتن)
11

idolatry

idolatry

شیفتگی (تحسین بیش از حد)

idolize

idolize

بیش از حد ستودن (پرستیدن، (از کسی) بت ساختن)

inconstant

inconstant

بی‌وفا

infatuated

infatuated

خاطرخواه (عاشق‌پیشه، عاشق، شیفته)
12

infatuation

infatuation

شیفتگی (شیدایی، دلباختگی)

heavy heart

heavy heart

دل گرفته (غم، اندوه)

love

love

عاشقانه

love affair

love affair

رابطه عشقی نامشروع
13

lovebirds

lovebirds

زوج عاشق

loved-up

loved-up

عاشق (دلباخته، مجنون)

love-hate relationship

love-hate relationship

رابطه توام با عشق و تنفر (رابطه عشقی-نفرتی)

loveless

loveless

بدون عشق (بی‌عشق)
14

love letter

love letter

نامه عاشقانه

love life

love life

روابط جنسی و عاشقانه یک فرد

lovelorn

lovelorn

عاشق دل‌خسته (عاشق شکست‌خورده)

love match

love match

ازدواج عاشقانه (ازدواج به خاطر عشق (بر خلاف ازدواج سنتی))
15

love nest

love nest

لانه عشق

lovesick

lovesick

عاشق (دلباخته)

love triangle

love triangle

مثلث عشقی

lovey-dovey

lovey-dovey

عاشقانه (افراطی) (عشقولانه)
16

loving

loving

مهربان (بامحبت)

lurve

lurve

عشق (علاقه)

lust

lust

شهوت (هوس، میل جنسی)

marriage of convenience

marriage of convenience

ازدواج مصلحتی
17

melting

melting

احساس‌برانگیز (مهرآمیز، محبت‌آمیز، تاثیرگذار)

moon about

moon about

وقت را به بطالت سپری کردن (بی‌هدف پرسه زدن)

moon around

moon around

وقت را به بطالت سپری کردن (بی‌هدف پرسه زدن)

moonstruck

moonstruck

مجنون (دیوانه (از عشق)، شیدا)
18

mother

mother

مادری کردن (مادروار از کسی نگه‌داری کردن)

needy

needy

نیازمند تایید (دیگران) (بدون اعتماد به نفس، محتاج نوازش)

nuts

nuts

دیوانه

nuts about someone

nuts about someone

عاشق کسی بودن (دیوانه کسی بودن، به کسی شدیدا تمایل داشتن)
19

obsess

obsess

دیوانه (چیزی) بودن (وسواس داشتن، عقده داشتن، مدام به چیزی فکر کردن)

obsession

needy

نیازمند تایید (دیگران) (بدون اعتماد به نفس، محتاج نوازش)

obsession

obsession

وسواس (علاقه شدید)

overprotective

overprotective

بیش از حد مراقب و محتاط (بیش از حد نگران)
20

passion

passion

شور و اشتیاق (عشق، احساسات شدید)

passionate

passionate

پرشور (آتشین، پراشتیاق)

possessive

possessive

تملک‌گرا (انحصارگر)

protective

protective

مراقب (مواظب)
21

puppy love

puppy love

عشق بچگانه (سطحی و زودگذر)

radiant

radiant

درخشان (تابناک، پر جلا)

requite

requite

پاسخ (عشق، محبت و ...) کسی را دادن

romance

romance

رابطه عاشقانه (عشق و عاشقی)
22

romantic

romantic

عاشقانه (رومانتیک)

saccharine

saccharine

(بیش از حد) عاطفی ((بیش از حد) مهربان)

sentiment

sentiment

احساس (عاطفه)

sentimental

sentimental

احساساتی (پراحساس، احساسی)
23

smitten

smitten

دلباخته (عاشق، شیفته، شیدا)

smother

smother

خفه کردن

soulful

soulful

پراحساس (عمیق، اندوهناک)

steal someone's heart

steal someone's heart

دل کسی را به دست آوردن (کسی را عاشق خود کردن)
24

string along

string along

گمراه کردن (وعده دروغین دادن، فریب دادن)

torch song

torch song

ترانه عاشقانه غم‌انگیز (درباره عشق یک‌طرفه)

torrid

torrid

آتشین (عشق و غیره) (پرشور)

treacly

treacly

بیش از حد احساسی (بیش از حد عاشقانه)
25

treasure

treasure

عزیز شمردن (گرامی داشتن)

unrequited

unrequited

یک‌طرفه (عشق) (یک‌جانبه)

unsentimental

unsentimental

غیر احساسی

woo

woo

دل کسی را به دست آوردن (کسی را عاشق خود کردن)
26

wrench

wrench

عذاب دادن (آزردن، ناراحت کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *