حفظ صلح

لغات انگلیسی حفظ صلح

1

accord

accord

توافق (پیمان، مصالحه)

agreement

agreement

توافق نامه (تفاهم نامه، معاهده)

appease

appease

آتش جنگ را خواباندن

armistice

armistice

ترک مخاصمه (آتش بس)
2

ceasefire

ceasefire

آتش‌بس (جنگ و ...)

disengage

disengage

عقب کشیدن (ارتش) (دست از جنگ برداشتن، عقب‌نشینی کردن)

negotiate

negotiate

مذاکره کردن (گفتگو کردن)

negotiation

negotiation

مذاکره
3

olive branch

olive branch

شاخه زیتون (نماد صلح) (پیشنهاد مصالحه)

pacifism

pacifism

صلح‌جویی

pacify

pacify

صلح برقرار کردن (فرونشاندن جنگ)

peace

peace

رامش (آسودگی، صلح)
4

peacekeeper

peacekeeper

صلحبان (حافظ صلح)

peacekeeping

peacekeeping

صلح‌بانی (حفظ صلح)

peacemaker

peacemaker

مصلح (صلح‌آور)

peace process

peace process

روند صلح (مذاکرات بر سر صلح)
5

peacetime

peacetime

دوران صلح

reparation

reparation

تاوان (جبران خسارت، غرامت (جمع))

Security Council

Security Council

شورای امنیت

surrender

surrender

تسلیم شدن
6

treaty

treaty

قرارداد (پیمان نامه)

truce

truce

آتش بس

white flag

white flag

پرچم سفید (نشان صلح یا شکست)

همچنین ببینید

نیروی دریایی

لغات انگلیسی نیروی دریایی 1 able seaman able seaman ناوی (نیروی دریایی) admiral admiral دریاسالار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button