دسته بندی ها
بزن بریم

روند بازار

لغات انگلیسی روند بازار

1

climb

climb

بالا رفتن (صعود کردن)

trough

trough

افت (افول)

plateau

plateau

وضع ثابت (تراز)

boom

boom

شکوفا شدن (پر رونق بودن)
2

decline

decline

تنزل (نزول (قیمت)، کاهش، افول)

grow

grow

رشد کردن (بزرگ شدن)

increase

increase

افزایش

go down

go down

پایین رفتن (پایین آمدن)
3

peak

peak

بالاترین درجه (بهترین، شلوغی، اوج)

cycle

cycle

چرخه (دوره)

dip

dip

کاهش یافتن (نزول پیدا کردن)

boom

boom

رونق (شکوفایی)
4

rise

rise

بالا رفتن (افزایش یافتن)

fall

fall

کاهش یافتن (تنزل یافتن)

fluctuate

fluctuate

نوسان داشتن (بالا و پایین شدن)

level off

level off

از تب و تاب افتادن
5

plummet

plummet

سقوط کردن (کاهش یافتن)

steady

steady

ثابت (پیوسته)

dive

dive

سقوط کردن

trend

trend

روند (جریان)
6

go up

go up

بالا رفتن

soar

soar

اوج گرفتن (صعود کردن، بالا رفتن)

climb

climb

افزایش (قیمت)

peak

peak

اوج (منتها درجه)
7

decrease

decrease

کاهش تنزل

bottom out

bottom out

بهبود یافتن (تثبیت شدن)

increase

increase

افزایش یافتن (زیاد شدن)

plateau

plateau

به وضع ثابت رسیدن
8

slump

slump

افت ناگهانی داشتن (سقوط کردن)

dip

dip

نزول (کاهش)

slump

slump

افت (سقوط، رکود)

decrease

decrease

کم شدن (کاهش یافتن)
9

drop

drop

افت (کاهش، نزول)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *