دسته بندی ها
بزن بریم

ازدواج

لغات انگلیسی ازدواج

1

stepchild

stepchild

فرزند خوانده (فرزند ناتنی)

bridesmaid

bridesmaid

ساقدوش عروس

marry

marry

ازدواج کردن

maid of honor

maid of honor

ساقدوش عروس
2

wedlock

wedlock

ازدواج (نکاح، پیوند زناشویی)

ceremony

ceremony

مراسم (جشن)

sister-in-law

sister-in-law

خواهر شوهر (خواهر زن، جاری، زن برادر)

speech

speech

سخنرانی (نطق، خطابه)
3

nuptial

nuptial

نکاح (زناشویی)

daughter-in-law

daughter-in-law

عروس (زن پسر)

reception

reception

تالار عروسی (مکان برگزاری جشن عروسی)

dowry

dowry

جهیزیه (جهاز)
4

toast

toast

به سلامتی کسی سخنرانی کردن و بعد نوشیدنی خوردن

wedding dress

wedding dress

لباس عروس

conjugal

conjugal

زناشویی (ازدواجی)

silver anniversary

silver anniversary

25امین سالگرد ازدواج
5

newly-wed

newly-wed

تازه ازدواج کرده (تازه عروس و داماد)

diamond anniversary

diamond anniversary

60امین سالگرد ازدواج

matrimony

matrimony

زندگی زناشویی (ازدواج، نکاح)

marriage

marriage

ازدواج
6

mother-in-law

mother-in-law

مادر شوهر (مادر زن)

golden anniversary

golden anniversary

50امین سالگرد ازدواج

marriage of convenience

marriage of convenience

ازدواج مصلحتی

vow

vow

قسم خوردن (قول دادن، تعهد دادن)
7

certificate

certificate

گواهی (سند)

fiancé

fiancé

نامزد (مذکر)

love match

love match

ازدواج عاشقانه (ازدواج به خاطر عشق (بر خلاف ازدواج سنتی))

arranged marriage

arranged marriage

ازدواج سنتی
8

bridegroom

bridegroom

داماد

brother-in-law

brother-in-law

برادر زن/شوهر (شوهر خواهر، باجناق)

son-in-law

son-in-law

داماد (شوهر دختر)

anniversary

anniversary

سالروز (سالگرد)
9

father-in-law

father-in-law

پدرزن (پدرشوهر)

matrimonial

matrimonial

زناشویی (زن و شوهری)

engaged

engaged

نامزد شده (برای ازدواج)

married

married

متاهل
10

confetti

confetti

کاغذرنگی های ریز که بر سر افراد می ریزند (کانفتی)

partner

partner

شریک (زندگی) (شریک (کاری))

stepfather

stepfather

ناپدری

in-laws

in-laws

فامیل‌های همسر (فامیل‌های شوهر)
11

engagement ring

engagement ring

حلقه نامزدی

proposal

proposal

خواستگاری (پیشنهاد ازدواج)

give away

give away

شوهر دادن (گذاشتن دست دختر در دست داماد توسط پدر عروس در مراسم ازدواج)

vow

vow

قول (تعهد، سوگند)
12

nuptials

nuptials

نکاح (ازدواج)

wedding

wedding

عروسی

bride

bride

عروس

groomsman

groomsman

ساقدوش داماد
13

witness

witness

شاهد

wife

wife

همسر (زن)

settle down

settle down

تشکیل خانواده دادن (مستقر شدن)

marital

marital

زن و شوهری (زناشویی)
14

prenuptial agreement

prenuptial agreement

تعهدنامه ازدواج (نوعی قرارداد پیش از ازدواج درباره تقسیم اموال)

bridal

bridal

عروس ([مربوط به عروس])

ruby anniversary

ruby anniversary

40امین سالگرد ازدواج

honeymoon

honeymoon

ماه عسل
15

couple

couple

زوج

stepmother

stepmother

نامادری (مادرخوانده)

marriage counseling

propose

خواستگاری کردن (پیشنهاد ازدواج دادن)

consummate

consummate

به وصال رسیدن (به هم رسیدن، به پایان رساندن)
16

fiancée

fiancée

نامزد (مونث)

engagement

engagement

نامزدی (عقد)

aisle

aisle

راهرو

civil marriage

civil marriage

مراسم ازدواج غیرمذهبی (خارج از کلیسا)
17

connubial

connubial

زناشویی (زن و شوهری)

consummation

consummation

وصال (به هم رسیدن)

diamond wedding

diamond wedding

شصتمین سالگرد ازدواج

golden wedding

golden wedding

پنجاهمین سالگرد ازدواج
18

hen party

hen party

دورهمی زنانه (قبل از ازدواج یک زن)

get hitched

get hitched

ازدواج کردن

marriageable

marriageable

مناسب ازدواج (بخصوص از لحاظ سن قانونی و ثروت)

marriage guidance

marriage guidance

مشاوره ازدواج
19

marriage lines

marriage lines

قباله ازدواج

match

match

زن یا شوهر (شریک زندگی زناشویی)

pageboy

pageboy

پسربچه همراه عروس (مراسم ازواج آمریکایی)

parents-in-law

parents-in-law

والدین زن/شوهر (پدر و مادر زن/شوهر)
20

registry office

registry office

اداره ثبت احوال (اداره ثبت اسناد)

ring bearer

ring bearer

بچه حمل‌کننده حلقه ازدواج (مراسم ازدواج آمریکایی)

ruby wedding

ruby wedding

چهلمین سالگرد ازدواج

silver wedding

silver wedding

بیست و پنجمین سالگرد ازدواج
21

stag night

stag night

مهمانی مجردی (مرد قبل از ازدواج)

union

union

ازدواج (وصلت)

wedding anniversary

wedding anniversary

سالگرد ازدواج

wedding ring

wedding ring

حلقه ازدواج
22

civil partnership

civil partnership

پیوند مدنی (پیوند زناشویی (بین افراد هم‌جنس))

common-law marriage

common-law marriage

ازدواج عرفی (ازدواج غیررسمی)

shotgun wedding

shotgun wedding

ازدواج اجباری (ازدواج ناگزیر (به دلیل حاملگی))

wedding cake

wedding cake

کیک عروسی
23

wedding band

wedding band

حلقه ازدواج

white wedding

white wedding

مراسم عروسی سنتی (مراسم عروسی رسمی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *