دسته بندی ها
بزن بریم

ورزش های رزمی

لغات انگلیسی ورزش های رزمی

1

aikido

aikido

آی‌کی‌دو (نوعی هنر رزمی ژاپنی)

all-in wrestling

all-in wrestling

کشتی حرفه‌ای آزاد

black belt

black belt

کمربند مشکی

bout

bout

مسابقه (بوکس یا کشتی)
2

box

box

بوکس کردن (مبارزه کردن (با مشت))

boxing

boxing

مشت‌زنی (بوکس)

dan

dan

دان (کاراته و ...)

dojo

dojo

سالن (ورزش‌های رسمی) (آموزشگاه (ورزش‌های رسمی))
3

fence

fence

شمشیربازی کردن

fencer

fencer

شمشیرباز

fencing

fencing

شمشیربازی

fight

fight

بوکس کردن (مبارزه کردن)
4

fight

fight

مبارزه

foil

foil

فلوره (نوعی شمشیر مخصوص شمشیربازی) (فویل)

Greco-Roman wrestling

Greco-Roman wrestling

کشتی فرنگی

guard

guard

گارد (بوکس و ...) (حالت دفاعی)
5

hold

hold

فن (کشتی و ...)

judo

judo

جودو (ورزش رزمی)

jujitsu

jujitsu

جوجیتسو (هنر رزمی ژاپنی)

karate

karate

کاراته (هنر رزمی ژاپنی)
6

kendo

kendo

کن‌دو (هنر رزمی ژاپنی)

kick-boxing

kick-boxing

کیک‌بوکسینگ (ورزش رزمی ترکیبی)

knockout

knockout

ناک‌اوت (بوکس) (ضربه فنی)

knockout

knockout

مهلک (ضربه) (جانانه)
7

kung fu

kung fu

کونگ‌فو (ورزش رزمی چینی)

martial arts

martial arts

هنرهای رزمی

ninja

ninja

نینجا (شینوبی)

pentathlon

pentathlon

پنج‌گانه (مسابقه)
8

prizefight

prizefight

مبارزه بوکس سر پول

purse

purse

مبلغ جایزه (مسابقه بوکس)

Queensberry Rules

Queensberry Rules

قوانین استاندارد بوکس

ringside

ringside

کنار رینگ (بوکس)
9

ringside

ringside

محوطه کنار رینگ

rope

rope

طناب

round

round

راند (مسابقه) (دور)

roundhouse kick

roundhouse kick

لگد دورانی (کاراته و ...)
10

sabre

sabre

سابر (نوعی شمشیر مخصوص شمشیربازی)

Shotokan

Shotokan

شوتوکان (نوعی کاراته)

southpaw

southpaw

بوکسور چپ‌دست (مبارز چپ‌دست)

spar

spar

تمرین مشت‌زنی کردن
11

sumo

sumo

سومو (نوعی کشتی ژاپنی)

swordplay

swordplay

شمشیربازی (مهارت شمشیربازی)

tae kwon do

tae kwon do

تکواندو (هنر رزمی کره‌ای)

technical knockout

technical knockout

ضربه فنی (بوکس) (ناک‌اوت)
12

wrestle

wrestle

کشتی گرفتن (گلاویز شدن، دست به یقه شدن)

wrestler

wrestler

کشتی گیر

wrestling

wrestling

کشتی (ورزش)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *