دسته بندی ها
بزن بریم

تجهیزات پزشکی

لغات انگلیسی تجهیزات پزشکی

1

sling

sling

آتل (ساعد یا بازو)

inject

inject

تزریق کردن

infuse

infuse

ریختن (به آهستگی) (تزریق کردن)

treatment

treatment

درمان
2

catheter

catheter

لوله نازک (پزشکی) (کاتتر)

Band-Aid

Band-Aid

چسب زخم

readmit

readmit

دوباره پذیرش شدن

brace

brace

آتل
3

stethoscope

stethoscope

گوشی پزشکی

discharge

discharge

مرخص کردن (ترخیص کردن)

medication

medication

دارو (دوا)

ministrations

ministrations

پرستاری (خدمت رسانی)
4

oxygen mask

oxygen mask

ماسک اکسیژن

IV

IV

سرم (تو رگی)

support

support

آتل

tape

tape

پانسمان کردن
5

ventilator

ventilator

دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور9=)

medicine

medicine

دارو

strap

strap

باندپیچی کردن

speculum

speculum

اسپکولوم (پزشکی) (وسیله‌ای جهت کنار زدن بافتها و داشتن دید بهتر اندام)
6

hypodermic

hypodermic

زیرپوستی (زیرجلدی)

wheelchair

wheelchair

صندلی چرخدار

prescribe

prescribe

تجویز کردن (نسخه) (نسخه نوشتن)

thermometer

thermometer

دماسنج
7

scalpel

scalpel

تیغ جراحی (اسکالپل)

stitch

stitch

بخیه

cleanse

cleanse

تمیز کردن (پاکسازی کردن)

bedpan

bedpan

لگن بیمار بستری
8

incubator

incubator

دستگاه پرورش اطفال زودرس

monitor

monitor

نمایشگر (مانیتور)

bedside

bedside

کنار تخت (بالین)

cannula

cannula

سوند (لوله (جراحی))
9

dispense

dispense

پیچیدن (نسخه)

care

care

مراقبت (نگهداری)

remedy

remedy

حل کردن (درست کردن)

plaster

plaster

چسب زخم
10

stitch

stitch

بخیه کردن (بخیه زدن)

care

care

مراقبت کردن (مواظبت کردن)

crutch

crutch

چوب زیر بغل

administer

administer

(دارو) دادن (توزیع کردن)
11

tourniquet

tourniquet

رگ‌‌بند (شریان‌بند)

walker

walker

راه‌ بر (واکر)

screen

screen

معاینه کردن

needle

needle

سوزن
12

cure

cure

درمان کردن (شفا دادن)

plaster cast

plaster cast

گچ (اندام شکسته)

admit

admit

پذیرفتن (راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن)

dress

dress

پانسمان کردن
13

prescription

prescription

نسخه

splint

splint

آتل (آتل‌ بندی)

medicate

medicate

(دارو) دادن

syringe

syringe

رنگ
14

aftercare

aftercare

مراقبت از بیمار در مرحله نقاهت

endoscope

endoscope

درون‌ بین (آندوسکوپ)

traction

traction

کشش (ارتوپدی)

cast

cast

گچ (اندام شکسته)
15

bandage

bandage

نوار زخم‌بندی (بانداژ)

bandage

bandage

بانداژ کردن (پانسمان کردن)

minister

minister

پرستاری کردن

dressing

dressing

پانسمان
16

treat

treat

درمان کردن (مداوا کردن)

heal

heal

التیام دادن (التیام یافتن، خوب شدن)

stretcher

stretcher

برانکارد (تخت روان)

hospitalize

hospitalize

بستری شدن (در بیمارستان)
17

defibrillator

defibrillator

الکتروشوک (قلبی) (دستگاه شوک)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *