دسته بندی ها
بزن بریم

معاینات پزشکی

لغات انگلیسی معاینات پزشکی

1

urine

urine

ادرار

prognosis

prognosis

پیش‌‌آگهی (پزشکی) (پیش‌بینی (بیماری و ...))

biopsy

biopsy

نمونه‌‌برداری (بافت‌برداری)

sample

sample

نمونه (الگو)
2

swab

swab

گوش پاک کن (سواب (پزشکی))

caregiver

caregiver

پرستار خانگی

X-ray

X-ray

عکسبرداری با اشعه ایکس (پزشکی)

diagnostic

diagnostic

تشخیصی (مشخصه (بیماری))
3

ultrasound

ultrasound

(تصویربرداری پزشکی) امواج فراصوت (فراوا درمانی)

symptom

symptom

نشانه بیماری (علامت)

examination

examination

بررسی (معاینه، آزمایش)

blood test

blood test

آزمایش خون
4

test

test

آزمون (امتحان، آزمایش، تست)

examine

examine

معاینه کردن (بررسی کردن)

X-ray

X-ray

عکسبرداری با اشعه ایکس (پزشکی)

scan

scan

اسکن کردن (کامپیوتر، پزشکی)
5

MRI

MRI

ام آر آی (نوعی تصویربرداری تشخیصی پزشکی)

CT scan

CT scan

سی تی اسکن

scan

scan

اسکن (عکس برداری (پزشکی))

test

test

آزمایش گرفتن (آزمایش کردن)
6

barium meal

barium meal

محلول باریوم

check-up

check-up

معاینه کلی (چک آپ، بررسی وضعیت کلی سلامت بیمار)

stool

stool

(نمونه) مدفوع

diagnose

diagnose

تشخیص دادن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.