دسته بندی ها
بزن بریم

پرسنل پزشکی

لغات انگلیسی پرسنل پزشکی

1

podiatrist

podiatrist

پاپزشک (متخصص بیماری های پا)

gynecologist

gynecologist

پزشک متخصص زنان

psychotherapy

psychotherapy

روان‌ درمانی

paramedic

paramedic

بهیار (پیراپزشک)
2

general practitioner

general practitioner

پزشک خانواده (پزشک عمومی)

attendant

attendant

پرستار شبانه روزی

consultant

consultant

مشاور

anesthetist

anesthetist

متخصص بیهوشی (دکتر بیهوشی)
3

therapist

therapist

درمانگر

physical therapist

physical therapist

فیزیوتراپ

district nurse

district nurse

پرستار محلی

pharmacist

pharmacist

داروساز (کارمند داروخانه)
4

radiologist

radiologist

پرتوشناس (رادیولوژیست)

dentist

dentist

دندانپزشک

doctor

doctor

پزشک (دکتر، دکترا)

occupational therapist

occupational therapist

کاردرمانگر
5

registrar

registrar

پزشک تحت آموزش

healer

healer

حکیم (شفابخش)

optometrist

optometrist

بینایی‌‌سنج

senior nursing officer

senior nursing officer

سرپرستار (مترون)
6

locum

locum

پزشک جایگزین

neurologist

neurologist

متخصص مغز و اعصاب

plastic surgeon

plastic surgeon

جراح پلاستیک

nurse

nurse

پرستار
7

GP

GP

پزشک خانواده (پزشک عمومی)

specialist

specialist

متخصص (کارشناس)

physician

physician

پزشک (دکتر)

carer

carer

پرستار خانگی
8

orderly

orderly

مستخدم بیمارستان (خدمه بیمارستان)

chiropractor

chiropractor

کایروپراکتور (درمانگر با دست)

midwife

midwife

ماما (قابله)

dietitian

dietitian

دکتر تغذیه (مشاور تغذیه)
9

medic

medic

دکتر

surgeon

surgeon

جراح

dermatologist

dermatologist

متخصص پوست

ophthalmologist

ophthalmologist

چشم‌پزشک (متخصص چشم)
10

acupuncturist

acupuncturist

متخصص طب سوزنی

homeopath

homeopath

همسان درمانگر (هومئوپات)

pediatrician

pediatrician

متخصص اطفال

intern

intern

کارآموز (انترن (پزشکی)، کارورز)
11

primary care physician

primary care physician

پزشک مراقبت های اولیه پزشک خانواده

nutritionist

nutritionist

متخصص تغذیه

junior doctor

junior doctor

پزشک جوان (پزشک جونیور)

psychiatrist

psychiatrist

روانپزشک
12

matron

matron

سرپرستار (مترون)

clinician

clinician

پزشک بالینی (روانپزشک بالینی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *