دسته بندی ها
بزن بریم

دارو

لغات انگلیسی دارو

1

infusion

infusion

جوشانده (دمنوش)

draft

draft

دارو (دوا)

prescription

prescription

نسخه

tolerance

tolerance

تحمل (طاقت، مقاومت)
2

placebo

placebo

دارونما (پلاسیبو)

addictive

addictive

اعتیادآور

intravenous

intravenous

زیرپوستی (تورگی)

reaction

reaction

واکنش (انفعال، عکس العمل)
3

remedy

remedy

دارو (درمان، دوا)

IV

IV

سرم (تو رگی)

overdose

overdose

مصرف بیش از حد (بیش مصرفی، اوردوز)

drug

drug

دارو
4

capsule

capsule

کپسول (دارو)

phial

phial

شیشه کوچک (بطری کوچک)

counter

counter

پیشخوان (سطح صاف میز، باجه)

administration

administration

دادن (دارو) (تجویز)
5

inhaler

inhaler

افشانه (اسپری تنفسی)

addicted

addicted

معتاد

after-effect

after-effect

اثر ثانویه

resistance

resistance

مقاومت
6

tranquilizer

tranquilizer

آرام بخش (مسکن، تسکین دهنده)

pill

pill

قرص

over-the-counter

over-the-counter

بدون نسخه (پشت پیشخوان)

lozenge

lozenge

قرص مکیدنی
7

habit-forming

habit-forming

اعتیادآور

painkiller

painkiller

مسکن (دارو)

anesthetic

anesthetic

(داروی) بی‌حس‌کننده ((داروی) بیهوش‌کننده)

medicate

medicate

(دارو) دادن
8

salve

salve

مرهم (ضماد)

inject

inject

تزریق کردن

contraceptive

contraceptive

وسیله پیشگیری از بارداری (قرص و ...) (وسیله ضد بارداری)

side effects

side effects

عوارض جانبی
9

dosage

dosage

دوز (دارو) (مقدار مصرف)

medication

medication

دارو (دوا)

medicine

medicine

دارو

tranquilize

tranquilize

آرام کردن (بیهوش کردن)
10

contraceptive

contraceptive

ضدبارداری

needle

needle

سوزن

dose

dose

مقدار (دارو) (دوز)

injection

injection

تزریق (آمپول)
11

booster

booster

واکسن

pop

pop

(قرص) خوردن

ice bag

ice bag

کیسه یخ

sleeping pill

sleeping pill

قرص خواب
12

pharmaceutical

pharmaceutical

دارویی (داروسازی)

ointment

ointment

پماد (مرهم)

cough syrup

cough syrup

شربت سرفه

tablet

tablet

قرص
13

pack

pack

پک درمانی

prescribe

prescribe

تجویز کردن (نسخه) (نسخه نوشتن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *