مهاجرت

686

لغات انگلیسی مهاجرت

1

alien

alien

(تبعه) خارجی (بیگانه)

asylum

asylum

پناهگاه

asylum seeker

asylum seeker

متقاضی پناهندگی (پناهجو)

camp

camp

پناهگاه موقت (کمپ)
2

citizenship

citizenship

شهروندی (تابعیت)

deport

deport

اخراج کردن (از کشور میزبان) (دیپورت کردن، بازگرداندن)

detention center

detention center

بازداشتگاه (زندان)

displace

displace

بیرون راندن (به زور)
3

displaced person

displaced person

پناهنده (آواره)

economic migrant

economic migrant

مهاجر اقتصادی

emigrate

emigrate

(از جایی) مهاجرت کردن

émigré

émigré

مهاجر (به دلایل سیاسی) (تبعیدی)
4

green card

green card

کارت سبز ([کارت اقامت دائم در آمریکا])

illegal

illegal

غیر قانونی

immigrant

immigrant

مهاجر

immigrate

immigrate

(به جایی) مهاجرت کردن
5

immigration

immigration

مهاجرت (به کشوری)

integrate

integrate

ادغام شدن (تلفیق شدن، یکپارچه شدن)

integration

integration

تلفیق (یکپارچه‌سازی، ادغام)

migrant

migrant

مهاجر
6

migrate

migrate

مهاجرت کردن (کوچ کردن)

migration

migration

مهاجرت (کوچ)

naturalize

naturalize

تبعه کردن (به تابعیت کشوری درآوردن، شهروند کردن)

non-citizen

non-citizen

(تبعه) خارجی (بیگانه)
7

outsider

outsider

بیگانه (غریبه)

refuge

refuge

پناهگاه

refugee

refugee

پناهنده (آواره)

settlement

settlement

کوچگاه (محل استقرار عشایر)
8

settler

settler

مهاجر (ساکن)

visa

visa

روادید (ویزا)

work permit

work permit

مجوز کار (در خارج از کشور)

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
مهاجرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link