دسته بندی ها
بزن بریم

فعل وجهی یا ویژه Must

فعل وجهی یا ویژه Must  فعل ناقصی است که زمان گذشته ساده، مصدر و اسم فاعل ندارد . زمان های ناقص آن به کمک افعال دیگر تکمیل می شود. موارد استعمال آن از این قرار است .

کاربردهای فعل وجهی یا ویژه Must:

فعل وجهی یا ویژه must

1 – برای بیان ضرورت . ایجاب . اقتضا دراین حالت زمان حال ساده فعل must  برای تمام اشخاص فقط دارای یک شکل ثابت صرفی است که در زیر مشاهده می کنید.

I must                  we must

You must             you must

She . he . It must          they must

You must work hard. If you want to succeed.

اگر می خواهید موفق شوید باید سخت کار کنید

شکل منفی آن need not  یا needn’t  است .

One must have money to live

انسان برای زندگی کردن احتیاج به پول دارد

One needn’t have money to live

برای زندگی انسان به پول ضرورتی ندارد

Must I be at the party by seven o’clock ?

آیا من باید تا ساعت هفت در مهمانی حاضر باشم؟

No . you needn’t be have there by seven but don’t be so late

نه. لزومی ندارد که تا ساعت هفت آنجا بایستی ولی زیاد هم دیر نکن

هنگامی که must برای منظورهای فوق به کار برده می شود معنی آن تقریبا با have to  یکسان است.

 Must=have to

We must think of the future

ما باید درباره آینده فکر کنیم

We have to think of the future

2 – الزام و تعهد در فعل وجهی یا ویژه Must :

You must pay the money at once

شما باید فورا پول را بپر دازید

 

در این حالت نیز می توان به جای فعل وجهی یا ویژه Must  فعل have to  به کار برد.
مقایسه must و  have to

I have to go now = I must go now

اکنون باید بروم

فعل وجهی یا ویژه must

3 – ضرورت منطقی

He must find life difficult

او زندگی را باید مشکل بیابد = او احتمالا زندگی را مشکل می یابد

زمان گذشته (بررسی گرامر زمان گذشته استمراری)این فعل با آوردن مصدر کامل فعل اصلی به دنبال آن تشکیل می شود. مانند:

He must have know that I would not go with him

 

He must be a fool

او بایستی دیوانه باشد

He must have been a fool

او باید دیوانه شده باشد

-نفی این حالت معمولا با cannot  ساخته می شود

Affirmative

If fred left here at four o’clock he must be home now

اگر فرد ساعت 4 اینجا را ترک کرده باشد او بایستی حالا منزل باشد.

Negative

if fred didn’t leave here until five o’clock he cant be home yet

اگر فرد اینجا را ساعت 4 ترک کرده باشد او بایستی حالا منزل باشد

4 – امر

You must not make such a noise

شما نباید سرو صدایی تولید کنید

-زمان گذشته این حالت با must have not  ساخته می شود

You must stay here

شما باید اینجا بمانید

-در اینجا most not  امر منفی را بیان می کند یعنی گوینده انجام عملی امر می دهد که توان آن را نهی نماید

You must not move

من غدقن می کنم شما حرکت کنید یا من امر می کنم شما حرکت نکنید

Railway noise ;passengers must not walk across the railway line

اگهی راه آهن : مسافرین نبایستی در روی خط اهن ازین سو به ان سو بروند

Zoo notice : visitors must not feed these giraffes

اگهی باغ وحش . تماشاچیان نباید به این زرافه ها غذا بدهند

You must not speak like that to your mother

شما نباید با مادرتان اینجور صحبت کنید

You mustn’t miss that film’ it is extraordinarily good

شما نباید این فیلم را ازدست بدهید . فوق العاده خوب است

 

 

آيا شما هم سوالی درباره فعل وجهی یا ویژه must داريد؟

زبان آموزان عزیز برای اطلاع از دوره ها و پکیج های آموزش زبان انگلیسی می توانید در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *