دسته بندی ها
بزن بریم

کوهستان و دره

لغات انگلیسی کوهستان و دره

1

altitude

altitude

ارتفاع (از سطح دریا)

avalanche

avalanche

بهمن (برف)

brow

brow

قله کوه (نوک کوه)

cable car

cable car

تله‌کابین
2

cairn

cairn

سنگ‌چین (نماد یادبود باستانی)

canyon

canyon

تنگه (ژرف‌دره، دره باریک و تنگ)

chairlift

chairlift

تله‌سی‌یژ (تله‌کابین پیست اسکی)

climb

climb

کوهنوردی (صعود)
3

climb

climb

بالا رفتن (صعود کردن)

col

col

گردنه (گدار)

corrie

corrie

حفره (گودال سیرک (یخچال کوهستانی))

crag

crag

پرتگاه (صخره مرتفع)
4

craggy

craggy

شبه پرتگاه (پرتگاه‌مانند)

crest

crest

نوک (اوج، راس)

crest

crest

به قله کوه رسیدن (صعود کردن)

dale

dale

دره
5

dam

dam

سد (آب)

dell

dell

دره کوچک و سرسبز

downhill

downhill

در سرازیری (سرپایینی)

drumlin

drumlin

خاگه (نوعی تپه کوتاه)
6

fell

fell

تپه (تپه‌سار)

flank

flank

دامنه (جناح، طرف)

foothill

foothill

کوهپایه (مناطق دامنه‌ای، دشت و دمن)

glacial

glacial

یخچالی (جغرافیا)
7

glacier

glacier

یخچال طبیعی

glade

glade

بیشه (زمین چمن وسط جنگل)

gulch

gulch

آب‌گذر (دره عمیق و باریک)

gully

gully

آب‌گذر (مجرا)
8

hairpin bend

hairpin bend

پیچ تند (به ویژه جاده کوهستانی)

hanging valley

hanging valley

دره معلق (فراز دره)

highland

highland

کوهستانی (تپه‌ای)

highland

highland

کوهسار (تپه‌سار)
9

hill

hill

تپه

hillock

hillock

تپه کوچک (پشته)

hillside

hillside

دامنه تپه (سرازیری تپه)

hilltop

hilltop

نوک تپه (ستیغ)
10

knoll

knoll

تپه کوچک (پشته)

moraine

moraine

یخ‌رفت (زمین شناسی)

mound

mound

تپه کوچک (تل)

mount

mount

کوهستان (کوه)
11

mountain

mountain

کوه (کوهستان)

mountaineer

mountaineer

کوه‌نورد (کوه‌پیما)

mountaineering

mountaineering

کوه‌نوردی

mountainous

mountainous

کوهستانی
12

mountainside

mountainside

کناره کوه (دامنه)

mountaintop

mountaintop

قله کوه (نوک کوه)

peak

peak

قله

pinnacle

pinnacle

قله کوه (نوک کوه)
13

precipice

precipice

پرتگاه (سراشیبی تند، وضع خطرناک (مجازی))

ravine

ravine

دره تنگ و عمیق (آبکنده)

ridge

ridge

نوک (برآمدگی)

rift valley

rift valley

دره کافتی (فرورفتگی طولی، دره گسلی)
14

rock face

rock face

رویه سنگ (صخره سنگی عمودی)

scree

scree

سنگلاخ (زمین سنگریزه‌دار)

shoulder

shoulder

شانه (جاده)

ski lift

ski lift

تله اسکی (تله‌کابین مخصوص حمل اسکی‌بازها)
15

slope

slope

شیب (سراشیبی)

spur

spur

تیغه (کوه) (بیرون‌زدگی)

summit

summit

قله (اوج)

tarn

tarn

دریاچه کوهستانی (آبگیر)
16

terracing

terracing

زمین تخت و پلکانی شده

top

top

بالا

tor

tor

تپه سنگی (سنگ تل)

treeline

treeline

خط رویش درختان (خط درخت)
17

uphill

uphill

سربالایی (جاده سربالا)

vale

vale

دره

valley

valley

دره

volcano

volcano

آتشفشان
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *