استخوان ها و ماهیچه ها

788

لغات انگلیسی استخوان ها و ماهیچه ها

1

Muscle

Muscle

ماهیچه (عضله)

Tailbone

Tailbone

دنبالچه

Humerus

Humerus

استخوان بازو

Vertebra

Vertebra

استخوان های مهره
2

Scapula

Scapula

استخوان کتف (استخوان سرشانه)

Ulna

Ulna

زند زیرین

Patella

Patella

کشکک زانو (کاسه زانو)

Femur

Femur

استخوان ران
3

Breastbone

Breastbone

استخوان جناغ سینه

Rib

Rib

دنده

Shin bone

Shin bone

درشت نی

Radius

Radius

(استخوان) زند زیرین
4

Jawbone

Jawbone

استخوان فک (استخوان آرواره)

Mandible

Mandible

فک (آرواره)

Collarbone

Collarbone

ترقوه

Coccyx

Coccyx

دنبالچه
5

Deltoids

Deltoids

عضله دلتوئید (ماهیچه دالی)

Thigh bone

Thigh bone

استخوان ران

Musculature

Musculature

ماهیچه بندی (سیستم ماهیچه ها)

Pelvis

Pelvis

استخوان لگن
6

Skull

Skull

جمجمه (کاسه سر)

Biceps

Biceps

ماهیچه دوسر بازو

Cranium

Cranium

جمجمه

Kneecap

Kneecap

کشکک زانو (کاسه زانو)
7

Spine

Spine

ستون فقرات

Skeleton

Skeleton

اسکلت (اسکلت بندی)

Sternum

Sternum

استخوان جناغ سینه

Tibia

Tibia

درشت نی
8

Backbone

Backbone

ستون فقرات

Triceps

Triceps

ماهیچه سه سر

Cheekbone

Cheekbone

استخوان گونه

Shoulder blade

Shoulder blade

کتف
9

Fibula

Fibula

(استخوان) نازک نی

Clavicle

Clavicle

ترقوه

Ribcage

Ribcage

قفسه سینه

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
استخوان ها و ماهیچه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link