دسته بندی ها
بزن بریم

اسامی

لغات انگلیسی اسامی

1

family name

family name

نام خانوادگی

first name

first name

اسم کوچک (نام)

forename

forename

نام کوچک (اسم)

Christian name

Christian name

نام مسیحی (نامی که بعد از غسل تعمید به کودکان میدهند)
2

pet name

pet name

اسم خودمانی (نشانه ی صمیمیت)

middle name

middle name

میان‌ نام (اسم وسط)

surname

surname

نام خانوادگی (نام فامیلی)

patronymic

patronymic

پدرنامی (بخش از نام کامل فرد بر اساس نام پدر)
3

maiden name

maiden name

نام خانوادگی خانم ها قبل از ازدواج

last name

last name

نام خانوادگی (نام فامیل)

name

name

نام (اسم)

double-barreled

double-barreled

دو بخشی (ترکیبی)
4

given name

given name

اسم کوچک (نام)

nickname

nickname

اسم مستعار (نام خودمانی)

prefix

prefix

پیشوند

second name

second name

نام خانوادگی (نام دوم)
5

née

née

سابقا (اشاره به نام خانوادگی یک زن قبل ازدواج) (در گذشته)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *