دسته بندی ها
بزن بریم

بلایای طبیعی

لغات انگلیسی بلایای طبیعی

1

act

act

حوادث قهری (از قبیل زلزله، سیل و...) (قوه قاهره (حقوق))

aftershock

aftershock

پس‌لرزه

aid

aid

توشه (ملزومات)

airlift

airlift

حمل و نقل هوایی
2

airlift

airlift

حمل نقل کردن به صورت هوایی

avalanche

avalanche

بهمن (برف)

cataclysm

cataclysm

تحول ناگهانی و عمده (دگرگونی و فاجعه عظیم)

cyclone

cyclone

گردباد
3

death toll

death toll

آمار تلفات (شمار کشته‌شدگان)

disaster area

disaster area

منطقه بلازده (منطقه فاجعه)

dust storm

dust storm

طوفان شن

earthquake

earthquake

زلزله (زمین‌لرزه)
4

electrical storm

electrical storm

توفان تندری (رعد و برق و تندر شدید)

emergency services

emergency services

خدمات اورژانسی

epicenter

epicenter

مرکز (کانون، قطب)

erupt

erupt

فوران کردن
5

eruptive

eruptive

آتشفشانی (فورانی، انفجاری)

eye

eye

چشم توفان (ناحیه‌ای آرام در میانه توفان‌های شدید)

first responder

first responder

نیروی امدادی

flash flood

flash flood

سیل ناگهانی
6

floodwater

floodwater

آب به جا مانده بعد از سیل (سیلاب)

focus

focus

کانون زلزله (مرکز زلزله)

act of God

act of God

حوادث قهری (از قبیل زلزله، سیل و...) (قوه قاهره (حقوق)، قضا و قدر)

hurricane

hurricane

توفند (تندباد دریایی)
7

landslide

landslide

ریزش کوه (رانش زمین، زمین‌لغزش)

lava

lava

مواد مذاب (آتشفشان) (گدازه)

magnitude

magnitude

بزرگی (اندازه، وسعت، میزان)

relief

relief

کمک مالی و غیرمالی
8

reservist

reservist

سرباز ذخیره

salvage

salvage

کالای بازیابی شده

sandstorm

sandstorm

طوفان شن

shock

shock

تکان شدید
9

seaquake

seaquake

زلزله دریایی (دریا لرزه)

shock wave

shock wave

موج شوک (موج ضربه‌ای)

storm

storm

توفان

temblor

temblor

زلزله
10

thunderstorm

thunderstorm

طوفان تندری

tidal wave

tidal wave

موج جزر و مدی (سونامی)

toll

toll

تلفات (مرگ و میر)

tornado

tornado

گردباد
11

tremor

tremor

لرزش (لرزه، رعشه، تکان)

tsunami

tsunami

سونامی (آب لرزه)

twister

twister

گردباد (پیچند، توفان پیچنده)

typhoon

typhoon

گردباد (توفان)
12

volcanic

volcanic

آتش‎فشانی

volcano

volcano

آتشفشان

waterspout

waterspout

تنوره دریایی (نوعی گردباد)

windstorm

windstorm

توفان (آشفتگی شدید جوی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *