دسته بندی ها
بزن بریم

زندگی اداری

لغات انگلیسی زندگی اداری

1

bonus

bonus

پاداش

boss

boss

رییس

break

break

وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و ...))

clock in

clock in

ساعت زدن (هنگام ورود) (کارت زدن)
2

clock off

clock off

ساعت زدن (هنگام خروج) (کارت زدن)

clock on

clock on

ساعت زدن (هنگام ورود) (کارت زدن)

clock out

clock out

ساعت زدن (هنگام خروج) (کارت زدن)

colleague

colleague

همکار
3

co-worker

co-worker

همکار

diary

diary

سالنامه (دفتر زمان‌بندی، دفتر سررسید)

leave

leave

مرخصی

lunch hour

lunch hour

ساعت ناهار
4

manager

manager

مدیر

meeting

meeting

جلسه (قرار ملاقات)

punch in

punch in

ساعت زدن (هنگام ورود) (کارت زدن)

punch out

punch out

ساعت زدن (هنگام خروج)
5

sabbatical

sabbatical

دوران استراحت (مخصوص اساتید دانشگاهی) (مرخصی با حقوق (یک ماه تا یک سال))

salary

salary

حقوق

schedule

schedule

برنامه (کلاس، درس)

target

target

هدف
6

working day

working day

ساعت کار روزانه

workplace

workplace

محل کار
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *