دسته بندی ها
بزن بریم

خرید آنلاین

لغات انگلیسی خرید آنلاین

1

account

account

حساب

bid

bid

قیمت پیشنهاد کردن (در مزایده شرکت کردن، در مناقصه شرکت کردن)

bid

bid

پیشنهاد (قیمت) (درخواست)

billing

billing

صورتحساب
2

buyer

buyer

خریدار

cancellation

cancellation

لغو (فسخ)

checkout

checkout

صندوق (مغازه، فروشگاه و ...) (گیشه پرداخت قیمت کالا)

condition

condition

حالت (شرایط، وضعیت)
3

cookie

cookie

کوکی اچ‌تی‌تی‌پی

credit card

credit card

کارت اعتباری

customer

customer

مشتری

debit card

debit card

کارت نقدی
4

delivery

delivery

تحویل

dot-com

dot-com

کسب و کار اینترنتی (شرکت اینترنتی)

download

download

دانلود کردن (بارگیری کردن)

e-cash

e-cash

سامانه پرداخت آنلاین
5

e-tailing

e-tailing

فروش اینترنتی (کسب و کار اینترنتی)

e-ticket

e-ticket

بلیت اینترنتی (خرید و فروش بلیت به صورت آنلاین)

feedback

feedback

بازخورد

goods

goods

کالا
6

Internet

Internet

اینترنت

item

item

کالا (قلم، جنس)

online

online

آنلاین

order

order

سفارش
7

order

order

سفارش دادن

packaging

packaging

بسته‌بندی

p. and h.

p. and h.

هزینه ارسال و تحویل

p. and p.

p. and p.

هزینه بسته‌بندی و ارسال
8

password

password

کلمه عبور (گذرواژه)

payment

payment

پرداخت (قسط)

portal

portal

درگاه (مدخل، دروازه)

postage

postage

هزینه پست (هزینه ارسال بسته پستی)
9

price

price

قیمت (هزینه)

product

product

محصول (کالا، جنس)

return

return

برگرداندن (پس دادن)

right

right

حق
10

seller

seller

فروشنده

shipping

shipping

ارسال

shopping

shopping

خرید

transaction

transaction

معامله (تبادل)
11

username

username

نام کاربری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *