دسته بندی ها
بزن بریم

اعضای بدن

لغات انگلیسی اعضای بدن

1

Uvule

Uvule

زبانه (زبان کوچک)

Capillary

Capillary

مویرگ

Stomach

Stomach

شکم (معده)

Thumb

Thumb

شست
2

Ankle

Ankle

مچ پا

Hair

Hair

مو

Chest

Chest

سینه (قفسه سینه)

Tendon

Tendon

زردپی
3

Kidney

Kidney

کلیه

Belly

Belly

شکم

Calf

Calf

ساق پا (ماهیچه ساق پا)

Thigh

Thigh

ران
4

Armpit

Armpit

زیربغل

Leg

Leg

پا (پا (از مچ به بالا))

Vein

Vein

رگ

Arch

Arch

قوس کف پا
5

Tongue

Tongue

زبان (عضو دهان)

Muscle

Muscle

ماهیچه (عضله)

Face

Face

صورت (چهره)

Nape

Nape

پس گردن
6

Navel

Navel

ناف

Nail

Nail

ناخن

Nerve

Nerve

عصب

Colon

Colon

بخش اصلی روده بزرگ (زیست شناسی) (بزرگترین قسمت روده بزرگ)
7

Fingernail

Fingernail

ناخن (دست)

Breast

Breast

سینه

Head

Head

سر

Back

Back

پشت (کمر)
8

Trunk

Trunk

بالاتنه

Palm

Palm

کف دست

Wrist

Wrist

مچ دست

Esophagus

Esophagus

مری (سرخ نای)
9

Blood

Blood

خون

Waist

Waist

کمر

Gum

Gum

لثه (دندان)

Spleen

Spleen

طحال
10

Pancreas

Pancreas

لوزالمعده (پانکراس)

Joint

Joint

مفصل

Uterus

Uterus

رحم (زهدان)

Vagina

Vagina

مهبل (واژن)
11

Gullet

Gullet

مری

Ear

Ear

گوش

Solar plexus

Solar plexus

شبکه عصبی پشت معده (شبکه خورشیدی)

Appendix

Appendix

آپاندیس
12

Eardrum

Eardrum

پرده گوش

Biceps

Biceps

ماهیچه دوسر بازو

Heel

Heel

پاشنه (پا، کفش و جوراب)

Genitals

Genitals

آلت تناسلی
13

Shin

Shin

ساق پا

Nervous system

Nervous system

سیستم عصبی

Elbow

Elbow

آرنج

Aorta

Aorta

شاهرگ (آئورت)
14

Throat

Throat

گلو

Heart

Heart

قلب

Bile duct

Bile duct

مجرای صفرا (زردابراه)

Finger

Finger

انگشت
15

Shoulder

Shoulder

شانه (دوش، کتف)

Lung

Lung

ریه

Arm

Arm

بازو (دست (از مچ به بالا))

Brain

Brain

مغز
16

Gall bladder

Gall bladder

کیسه صفرا (زهره دان)

Jugular

Jugular

رگ کردن

Shoulder blade

Shoulder blade

کتف

Bladder

Bladder

مثانه
17

Marrow

Marrow

مغز استخوان

Spine

Spine

ستون فقرات

Abdomen

Abdomen

شکم

Hand

Hand

دست
18

Pinky

Pinky

انگشت کوچک

Foot

Foot

پا (از انگشت ها تا مچ)

Hip

Hip

مفصل ران (کفل، کمر)

Toe

Toe

انگشت پا
19

Larynx

Larynx

خرخره (حلقوم، خشک نای)

Rib

Rib

دنده

Bowel

Bowel

روده

Knee

Knee

زانو
20

Mouth

Mouth

دهان

Rib cage

Rib cage

قفسه سینه

Duodenum

Duodenum

دوازدهه (روده اثنی عشر)

Artery

Artery

سرخرگ
21

Bottom

Bottom

باسن

Ovary

Ovary

تخمدان

Trachea

Trachea

نای

Liver

Liver

کبد (جگر)
22

Achilles tendon

Achilles tendon

زردپی آشیل

Anus

Anus

مقعد (مخرج)

Ball

Ball

زیر انگشت بزرگ پا

Big toe

Big toe

انگشت بزرگ پا
23

Buttock

Buttock

لمبر (ماتحت) (کپل، [هر یک از دو لمبر ماتحت])

Deltoids

Deltoids

عظله دلتوئید (ماهیچه دالی)

Groin

Groin

کشاله ران

Instep

Instep

انحنای روی پا
24

Midriff

Midriff

شکم

Nipple

Nipple

نوک پستان

Ribcage

Ribcage

قفسه سینه

Sinew

Sinew

زردپی (تاندون، رباط)
25

Small

Small

قوس کمر (گودی کمر)

Sole

Sole

کف (کفش، پا)

Toenail

Toenail

ناخن پا
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *