دسته بندی ها
بزن بریم

قطعات قایق ها و کشتی ها

لغات انگلیسی قطعات قایق ها و کشتی ها

1

abaft

abaft

در عقب (کشتی) (به سوی عقب (کشتی))

aboard

aboard

سوار (کشتی، هواپیما و ...)

aft

aft

در عقب (هواپیما یا کشتی) (به سوی عقب)

aftermost

aftermost

نزدیک به عقب (عرشه کشتی یا دم هواپیما)
2

amidships

amidships

در وسط کشتی (در نزدیکی وسط کشتی)

anchor

anchor

لنگر (کشتی)

astern

astern

به سمت عقب کشتی

ballast

ballast

وزنه تعادل (برای متعادل کردن وزن کشتی یا هواپیما)
3

berth

berth

تختخواب (در قطار، کشتی و کاروان) (جای خواب)

bilge

bilge

خن (اتاقکی در ته بدنه کشتی که آب در آن جمع می‌شود) (خمیدگی یا انحنای دیواره تحتانی کشتی)

board

board

سوار شدن (هواپیما و ...)

boiler room

boiler room

موتورخانه
4

boom

boom

تیرک افقی متحرک (برای تغییر جهت بادبان) (بازوی گردان)

bottom

bottom

قسمت زیرین کشتی (که زیر سطح آب است)

bow

bow

سینه کشتی (جلوی کشتی)

bowline

bowline

طناب (متصل‌کننده بادبان به سینه کشتی)
5

bowsprit

bowsprit

دیرک سینه کشتی بادبانی

bridge

bridge

پل فرماندهی (کشتی) (اتاقک فرماندهی)

brig

brig

کشتی دو دکل (کشتی دارای دو دکل)

bulkhead

bulkhead

دیواره (کشتی یا هواپیما) (تیغه)
6

bunk

bunk

تختخواب تاشو (قطار یا کشتی)

bunker

bunker

انبار زغال (کشتی و ...)

cabin

cabin

اتاقک (کشتی) (اتاق)

cable

cable

سیم ضخیم (کابل)
7

capstan

capstan

چرخ تسمه (چرخ طناب)

cargo

cargo

محموله (کشتی و هواپیما و ...) (بار)

cockpit

cockpit

اتاقک خلبان (کابین کاپیتان (کشتی))

colors

colors

پرچم (بیرق)
8

companionway

companionway

پلکان (کشتی)

container

container

جعبه فلزی یا چوبی بزرگ (مخصوص حمل بار) (کانتینر)

deck

deck

عرشه

deckhouse

deckhouse

اتاقک روی عرشه (مخصوص راهیابی یا مسکن)
9

derrick

derrick

دریک (نوعی جرثقیل)

engine room

engine room

موتورخانه

ensign

ensign

پرچم دریایی (پرچم کشتی‌ها)

figurehead

figurehead

مجسمه نیم‌تنه زن در جلوی کشتی‌ها
10

first class

first class

(صندلی) درجه یک (هواپیما، قطار و ...)

first class

first class

درجه یک

flight deck

flight deck

عرشه پرواز (عرشه ناو هواپیمابر)

foghorn

foghorn

آژیر اعلام مه‌گرفتگی (در کشتی)
11

fore

fore

جلو (کشتی، هواپیما و ...)

forecastle

forecastle

قسمت جلوی عرشه کشتی

foresail

foresail

بادبان اصلی (روی دکل جلویی کشتی)

forward

forward

در جلوی (کشتی یا هواپیما) (به سوی جلو)
12

funnel

funnel

دودکش فلزی (قطار و ...)

galley

galley

آشپزخانه (کشتی یا هواپیما)

gangplank

gangplank

تخته پل (پل موقت (برای رفت و آمد به کشتی))

gangway

gangway

پل موقت (برای سوار و پیاده شدن از کشتی)
13

guard rail

guard rail

حفاظ کنار یا میان جاده (گاردریل)

gunwale

gunwale

لبه بالایی دیوار کشتی

gyroscope

gyroscope

چرخش‌نما (ژیروسکوپ)

hatch

hatch

دریچه بارگیری (هواپیما) (درب یا دریچه عرشه (کشتی))
14

hawser

hawser

هوسر (نوعی کابل یا طناب دریانوردی) (کابل دریانوردی)

helm

helm

دسته سکان کشتی

hold

hold

انبار (کشتی و هواپیما)

hull

hull

بدنه کشتی (تنه کشتی)
15

jib

jib

بادبان سه‌گوش (جلوی بادبان اصلی کشتی) (بادبان کوچک)

mainsail

mainsail

بادبان اصلی (کشتی بادبانی)

mast

mast

دکل (کشتی و قایق) (دکل (رادیو و تلویزیون))

masthead

masthead

سر دکل (کشتی) (نوک دکل)
16

mizzenmast

mizzenmast

دکل پشتی (کشتی دو دکله)

oar

oar

پارو

oarlock

oarlock

جای پارو

outboard

outboard

بیرون (هواپیما یا کشتی) (خارجی، بیرونی)
17

outboard motor

outboard motor

موتور بیرونی

outrigger

outrigger

سازه چوبی پایدارکننده بیرونی (کشتی یا قایق)

paddle

paddle

پارو (پدال)

periscope

periscope

پیرابین (زیردریایی) (پریسکوپ)
18

Plimsoll line

Plimsoll line

خط پلیمسول (خط آب)

poop

poop

بخش بالایی عقب کشتی (عرشه عقب کشتی)

port

port

سمت چپ (کشتی یا هواپیما)

porthole

porthole

پنجره (کشتی یا هواپیما) (پنجره گرد)
19

propeller

propeller

ملخ (هواپیما) (پروانه (کشتی)، پره)

prow

prow

دماغه (کشتی)

quarterdeck

quarterdeck

عرشه کوچک عقب کشتی (جایگاه افسران)

radar

radar

رادار (ردیاب)
20

radio

radio

دستگاه مخابره (فرستنده و گیرنده امواج رادیویی)

rig

rig

آرایش یا ترتیب بادبان‌ها

rigging

rigging

طناب، سیم یا زنجیر کشتی

sail

sail

بادبان
21

screw

screw

پروانه (کشتی و قایق) (ملخ (هواپیما))

second class

second class

(قطار و ...) درجه دو

second-class

second-class

درجه دو

shell

shell

پوسته (بدنه، دیوارها یا سازه بیرونی)
22

sickbay

sickbay

بهداری کشتی (اتاق بیماران)

slipway

slipway

شیب بارانداز (مخصوص کشتی‌سازی و تعمیر کشتی)

smokestack

smokestack

دودکش فلزی (کشتی و ...)

spar

spar

دکل (کشتی) (تیر، دیرک)
23

stabilizer

stabilizer

پایدارکننده (هواپیما یا کشتی) (ترازگر)

starboard

starboard

سمت راست (کشتی و هواپیما)

stateroom

stateroom

اتاق خصوصی (در کشتی بزرگ) (اتاق کاپیتان یا افسر عالی رتبه (در کشتی))

steerage

steerage

ارزان‌ترین بخش کشتی
24

stern

stern

sun deck

third-class

third-class

درجه سه (قطار و ...)

tiller

tiller

دسته سکان (کشتی) (اهرم سکان)

timber

timber

الوار (تیر چوبی)
25

topsail

topsail

بالاترین بادبان (متصل به دکل کشتی)

tourist class

tourist class

کلاس گردشگری (بلیت) (کلاس اکونومی، [ارزان‌ترین بلیط یا اتاق موجود])

wardroom

wardroom

اتاق افسران (به ویژه کشتی جنگی)

wheel

wheel

فرمان (وسایل نقلیه)
26

wheelhouse

wheelhouse

کابین کنترل (کشتی) (اتاق دیده‌بانی)

yard

yard

تیرچه افقی (کشتی) (تیر نگهدار بادبان)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.