دسته بندی ها
بزن بریم

گیاهان

لغات انگلیسی گیاهان

1

acacia

acacia

درخت آکاسیا

acorn

acorn

بلوط (میوه مغزدار)

aloe

aloe

آلوئه (سرده) (سگل)

annual

annual

سالانه (یکساله، هر ساله)
2

ash

ash

درخت زبان گنجشک (ون)

aspen

aspen

صنوبر لرزان

bamboo

bamboo

خیزران (گیاه شناسی) (بامبو، چوب خیزران)

bark

bark

پوست درخت
3

beech

beech

درخت راش (چوب درخت راش)

biennial

biennial

گیاه دوساله

birch

birch

درخت توس (درخت غان)

blossom

blossom

شکوفه (گل)
4

blossom

blossom

شکوفه کردن (گل دادن)

bougainvillea

bougainvillea

گل کاغذی

bracken

bracken

سرخس عقابی (گیاه کرف)

branch

branch

شاخه (رودخانه، درخت و...)
5

brush

brush

بوته‌زار (زمینی پوشیده از بوته)

bud

bud

جوانه (غنچه)

burdock

burdock

بابا آدم (گیاه)

burr

burr

دانه تیغ‌دار (گیاهان) (هسته خاردار)
6

bush

bush

بوته

buttercup

buttercup

گل آلاله

cactus

cactus

کاکتوس

cedar

cedar

درخت سدر
7

chestnut

chestnut

شاه‌بلوط (گیاه شناسی)

clematis

clematis

کلماتیس (گل)

clover

clover

شبدر (گیاه شناسی)

conifer

conifer

مخروطیان (درختان همیشه سبز مخروطی)
8

cypress

cypress

درخت سرو

daffodil

daffodil

نرگس زرد (گیاه شناسی)

daisy

daisy

گل مینا (گیاه شناسی)

dandelion

dandelion

قاصدک (شیر دندان، کاسنی زرد)
9

deciduous

deciduous

برگ‌ریز (خزان‌کننده)

eucalyptus

eucalyptus

اکالیپتوس

evergreen

evergreen

درخت همیشه بهار (درخت همیشه سبز)

fern

fern

سرخس (گیاه شناسی)
10

fir

fir

نراد (درخت)

flower

flower

گل

flower

flower

گل دادن

foxglove

foxglove

گل انگشتانه
11

ginkgo

ginkgo

کهن‌دار (درخت چینی) (جینکو)

gorse

gorse

گیاه آلکس

grass

grass

علف (سبزه، چمن)

heather

heather

خلنگ (علف جارو)
12

hemlock

hemlock

شوکران زهرآلود (گیاه)

hibiscus

hibiscus

ختمی (سرده)

honeysuckle

honeysuckle

پیچ امین‌الدوله (سرده)

horse chestnut

horse chestnut

شاه‌بلوط هندی
13

iris

iris

گیاه زنبق

ivy

ivy

پیچک (عشقه، پاپیتال)

jacaranda

jacaranda

درخت نورا (یاکاراندا)

jasmine

jasmine

گل یاسمن
14

lavender

lavender

اسطوخودوس (گیاه) (اسطوقدوس)

leaf

leaf

برگ

live

live

زندگی کردن

magnolia

magnolia

ماگنولیا (گیاه‌شناسی)
15

maple

maple

درخت افرا

mimosa

mimosa

میموسا (سرده) (شب‌خسب)

mistletoe

mistletoe

دارواش (نوعی گیاه)

moss

moss

خزه
16

nettle

nettle

گزنه (گیاه)

oak

oak

درخت بلوط (چوب بلوط)

olive

olive

زیتون

palm

palm

درخت نخل
17

perennial

perennial

دو یا چند ساله (گیاه)

perennial

perennial

گیاه دو یا چند ساله

petal

petal

گلبرگ

pine

pine

(درخت) کاج
18

plant

plant

گیاه

poplar

poplar

صنوبر (درخت) (تبریزی)

redwood

redwood

سرخ‌چوب (درخت) (سکویا)

root

root

ریشه
19

rose

rose

گل رز

rowan

rowan

بارانک برگ‌شانه‌ای (درخت) (تیس)

samphire

samphire

کاکله (گیاه) (رازیانه آبی)

sapling

sapling

نهال (درخت)
20

scrub

scrub

بوته (درختچه)

shrub

shrub

بوته (درختچه)

spore

spore

هاگ (اسپور)

spruce

spruce

کاج نوئل
21

stem

stem

ساقه

sunflower

sunflower

آفتابگردان

sycamore

sycamore

چنار (چنار امریکایی)

thistle

thistle

گل خار مریم
22

tree

tree

درخت

willow

willow

بید (درخت)

yew

yew

درخت سرخدار (چوب درخت سرخدار)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *