دسته بندی ها
بزن بریم

صنعت تولید نیرو

لغات انگلیسی صنعت تولید نیرو

1

AC

AC

جریان متناوب

alternative fuel

alternative fuel

سوخت جایگزین

biofuel

biofuel

زیست‌سوخت

blackout

blackout

خاموشی (در اثر قطع شدن برق)
2

cable

cable

سیم ضخیم (کابل)

charge

charge

شارژ کردن (وسایل برقی و ...)

coal

coal

زغال سنگ (زغال)

cooling tower

cooling tower

برج خنک‌کننده
3

crude

crude

خام (پالایش نشده، ناخالص)

crude

crude

نفت خام

dam

dam

سد (آب)

DC

DC

جریان مستقیم
4

derrick

derrick

دریک (نوعی جرثقیل)

diesel

diesel

دیزل (خودرو) ((خودرو و ...) گازوییلی)

drill

drill

حفاری کردن (با مته سوراخ کردن)

electricity

electricity

برق (الکتریسیته)
5

energy

energy

انرژی (قدرت، حال)

fast breeder

fast breeder

رآکتور زاینده (رآکتور تولیدکننده)

fossil fuel

fossil fuel

سوخت فسیلی

fuel cell

fuel cell

پیل سوختی
6

fuel rod

fuel rod

میله سوخت (در واکنشگر اتمی)

gas

gas

بنزین

hydroelectric

hydroelectric

برق‌آبی (هیدروالکتریسیته)

nuclear

nuclear

هسته‌ای
7

nuclear energy

nuclear energy

انرژی هسته‌ای

oil

oil

نفت

oil rig

oil rig

دکل نفتی (دکل حفاری (نفت))

oil well

oil well

چاه نفت
8

petrol

petrol

بنزین

photoelectric cell

photoelectric cell

سلول خورشیدی (سلول فتوالکتریک)

power

power

انرژی (نیرو، برق، توان)

power station

power station

نیروگاه
9

pylon

pylon

تیر برق (دکل برق)

reactor

reactor

رآکتور (واکنشگاه)

refine

refine

تصفیه کردن (پالایش کردن، پالودن)

refinery

refinery

پالایشگاه
10

solar

solar

خورشیدی (شمسی)

solar cell

solar cell

سلول خورشیدی

solar panel

solar panel

صفحه خورشیدی

substation

substation

پست برق (پست الکتریکی)
11

tank

tank

باک (مخزن)

tanker

tanker

تانکر (حمل نفت و گاز) ([کشتی یا کامیون ویژه حمل نفت و گاز])

turbine

turbine

توربین

wind farm

wind farm

نیروگاه بادی
12

wind turbine

wind turbine

توربین بادی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *