دسته بندی ها
بزن بریم

بارداری

لغات انگلیسی بارداری

1

fetus

fetus

جنین

conception

conception

لقاح (بسته شدن نطفه)

expect

expect

باردار بودن (بچه دنیا آوردن)

maternity leave

maternity leave

مرخصی زایمان
2

morning sickness

morning sickness

تهوع حاملگی

impregnate

impregnate

باردار کردن (بارور کردن)

pregnant

pregnant

باردار (حامله، آبستن)

antenatal

antenatal

پیش از زایمان (پیرازایشی)
3

gestation

gestation

بارداری (حاملگی)

inseminate

inseminate

باردار کردن (آبستن کردن)

trimester

trimester

سه ماه

egg

egg

تخمک
4

unborn

unborn

متولد نشده (به دنیا آمده)

ectopic pregnancy

ectopic pregnancy

حاملگی خارج‌ رحمی

pregnancy

pregnancy

بارداری (حاملگی، آبستنی)

prenatal

prenatal

پیرازایشی (پیش از زایمان)
5

mother-to-be

mother-to-be

خانم باردار (خانم پا به ماه)

conceive

conceive

باردار شدن (بسته شدن نطفه)

abortion

abortion

سقط جنین

ovum

ovum

تخمک
6

sperm bank

sperm bank

بانک اسپرم

placenta

placenta

جفت (جنین)

womb

womb

رحم

child

child

کودک (بچه، فرزند)
7

abort

abort

سقط کردن

terminate

terminate

پایان دادن (خاتمه دادن)

embryo

embryo

جنین (رویان)

carry

carry

حامله بودن (باردار بودن)
8

miscarry

miscarry

سقط کردن

surrogacy

surrogacy

رحم اجاره‌ای (مادر جایگزین)

miscarriage

miscarriage

سقط جنین

sperm

sperm

اسپرم (نر یاخته)
9

uterus

uterus

رحم (زهدان)

birth mother

birth mother

مادر اصلی (در برابر مادرخوانده) (مادر واقعی)

confinement

confinement

زایمان (وضع حمل)

foetus

foetus

جنین (رویان)
10

lying-in

lying-in

استراحت در بستر (بعد از بارداری)

paternity leave

paternity leave

مرخصی بچه‌دار شدن برای مردان

scan

scan

اسکن (عکس برداری (پزشکی))

stretch marks

stretch marks

ترک‌های پوستی
11

surrogate

surrogate

جایگزین (جانشین، معاون، قائم‌مقام)

termination

termination

سقط جنین
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *