دسته بندی ها
بزن بریم

زمان حال کامل در انگلیسی

(present perfect tense)

زمان حال کامل یکی از مهم ترین و مشکل ترین زمان های زبان انگلیسی است و موارد استفاده زیادی در آموزش گرامر دارد. یعنی اینکه به طور بسیار مکرر در روز مره کاربرد دارد. بعضی زبان های خارجی یا زمان حال کامل ندارند و یا کاملا مشخصات و موارد استفاده های آنان تفاوت محسوسی دارد. زمان حال کامل متداول ترین زمان در زبان انگلیسی است ولی برای محصلینی که زبان مادری آنان انگلیسی(mother tongue) نیست کاربرد آن خالی از اشکال نیست . برای روشن شدن موضوع لازم است به مراتب مشروحه زیر دقت شود .

حال کامل در انگلیسی:

زمان حال کامل

1 – به طور کلی زمان کامل چه برای زمان حال چه برای زمان گذشته( گذشته کامل) و چه برای آینده انجام گرفتن عملی را پیش از زمان مشخصی بیان میکند ونه در زمان معینی.

2 – بنابر آنچه در بند 1 گفته شد زمان کامل تکمیل شدن و انجام گرفتن عملی را پیش از زمان حال بیان میکند .

3 – در زبان انگلیسی این زمان را به دو دلیل را جزو زمان حال معرفی میکنند :

الف – در زمان حال کامل میشود و یا علاقه نداریم که بدانیم چه وقتی انجام گرفته است .

ب – ما فقط در خصوص انجام عمل در زمان حال فکر میکنیم و یا اینکه ان عمل را به زمان حال در نظر داریم.

لذا اگر قید زمان معین و شخصی در زمان گذشته مورد نظر باشد نبایستی زمان حال  کامل را به کار برد. بلکه باید فعل را به زمان گذشته بیان کرد  . اغلب محصلین در همین مورد اشتباه میکنند :

I ‘ ve bought a new hat

من یک کلاه نو دارم

منظور بیشتر این است من یک کلاه نو دارم و خریدن که در گذشته انجام شده مورد بحث نیست .

در بعضی زبان ها اختلاف بین زمان گذشته و حال کاملا به مرور از بین رفته است وزمانی که از ترکیب دو زمان مورد نظر تشکیل شده ، جانشین انها گردیده است .

4 – برای بیان عملی که در گذشته  شروع شده و هنگام سخن گفتن پایان یافته است .

دونفر که یکدیگر را مدتی ندیده اند هنگام برخورد یکی از انها میگوید . ..

I haven’t seen you for ago

من سالهاست تو را ندیده ام .

یاد آوری 1 : حروف اضافه for  ، since برای معرفی قیود زمان در جمله هایی که در برگیرنده فعل زمان حال ساده است زیاد به کار برده میشود .

For six day ‘ for along time

For  وقتی بازمان حال به کار برده میشود که یک دوره پایان یافته از زمان را نشان دهد.

We lived there for ten years .

ما انجا ده سال زندگی کردیم ولی حالا دیگر انجا زندگی نمیکنیم .

Since  از یک نقطه معینی از گذشته شروع میشود یعنی با زمان شروع فعل به کار میرود .

She has been here since six o’clock

او از ساعت شیش اینجا بوده است . ( هنوز هم است )

یاداوری 2 – مابین last.the last  تفاوت خاصی هست

I have been here since last week

من از هفته گذشته تابه حال اینجا بوده ام

اما

I have been here for the last week

هفته گذشته را اینجا بودم .

درجمله اولی به معنی از یک نقطه از زمان ولی در جمله دومی یک دوره از زمان که هفت روز است و تمام شده است را بیان میکند .

یاداوری 3 – never.ever.always با زمان حال به کار برده میشوند و مابین فعل معین و اسم مفعول( مفعول در انگلیسی) فعل قرار داده میشوند .

I have never seen the sea

I haven’t ever seen the sea

من هرگز دریا را ندیده ام .

یاداوری 4 –  yet  با زمان حال در فرم های منفی و سوالی بکار برده میشود و مربوط میشود به اعمالی که انتظار میرفت انجام بگیرد  ولی هنوز انجام نشده .

Has he come back yet?

ایا او هنوز مراجعت نکرده است ؟

 

آيا شما هم سوالی در رابطه با زمان حال کامل داريد؟

زبان آموزان عزیز برای اطلاع از دوره ها و پکیج های آموزش زبان انگلیسی می توانید در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید.

 

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.