دسته بندی ها
بزن بریم

مطبوعات

لغات انگلیسی مطبوعات

1

above-the-fold

above-the-fold

واقع در قسمت بالایی صفحه اول (روزنامه)

back issue

back issue

نسخه قدیمی (روزنامه و مجله)

banner headline

banner headline

سرتیتر خبر (روزنامه) (تیتر اصلی خبری)

below-the-fold

below-the-fold

واقع در قسمت پایینی صفحه (روزنامه و وب‌سایت)
2

Berliner

Berliner

برلینی (قطع روزنامه)

broadsheet

broadsheet

روزنامه قطع بزرگ (روزنامه صفحه بزرگ)

byline

byline

سطر زیر عنوان مقاله (در روزنامه و مجله که حاوی نام نویسنده است)

cartoon

cartoon

کارتون (داستان مصور)
3

center spread

center spread

دو صفحه میانی (روزنامه و مجله)

classified advertisements

classified advertisements

نیازمندی‌ها (آگهی‌نامه)

clipping

clipping

بریده (روزنامه)

color supplement

color supplement

مجله ضمیمه روزنامه (مجله رایگان حاوی عکس‌های رنگی)
4

cover

cover

پوشش خبری دادن

cover

cover

جلد

cutting

cutting

بریده روزنامه (برش)

daily

daily

روزنامه (یومیه به جز جمعه)
5

evening paper

evening paper

روزنامه عصر

front page

front page

صفحه اول

gazette

gazette

روزنامه (خبرنامه)

the gutter press

the gutter press

مطبوعات مبتذل (مطبوعات سطحی)
6

journal

journal

نشریه (ژورنال، مجله)

magazine

magazine

مجله

masthead

masthead

عنوان روزنامه یا مجله در بالای صفحه اول

mouthpiece

mouthpiece

سخنگو
7

newspaper

newspaper

روزنامه

newssheet

newssheet

خبرنامه

notice

notice

آگهی (اطلاعیه، تابلو)

press

press

مطبوعات (جراید)
8

offprint

offprint

چاپ جداگانه مقاله‌ای که قبلا چاپ شده است

organ

organ

نشریه رسمی حزب یا سازمانی بخصوص (روزنامه)

pull-out

pull-out

بخش جداشدنی روزنامه یا مجله

quality newspaper

quality newspaper

روزنامه فرهیختگان (روزنامه سطح بالا)
9

rag

rag

روزنامه مزخرف (مجله مزخرف)

red-top

red-top

ردتاپ (نام یک روزنامه مصور بریتانیایی)

scandal sheet

scandal sheet

روزنامه شایعه پراکن

the silly season

the silly season

فصل اخبار مزخرف (زمانی در تابستان)
10

tabloid

tabloid

روزنامه مصور (روزنامه نیم‌قطع)

weekly

weekly

هفته‌نامه (نشریه هفتگی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *