دسته بندی ها
بزن بریم

زندان

لغات انگلیسی زندان

1

death row

death row

بند اعدامی ها (بخش محکومین به مرگ)

prisoner

prisoner

زندانی

probation officer

probation officer

افسر عفو مشروط

detention

detention

توقیف (بازداشت، حبس)
2

confinement

confinement

حبس (اسارت)

breakout

breakout

فرار از زندان

high-security

high-security

فوق امنیتی

prison visitor

prison visitor

ملاقاتی (ملاقات کننده از زندان)
3

discharge

discharge

آزاد کردن

inside

inside

زندان

hard labor

hard labor

اعمال شاقه

guard

guard

نگهبان (زندانبان)
4

time

time

مدت (حبس و ...)

minimum security prison

minimum security prison

زندان باز (زندان نیمه باز)

parole

parole

مشروط آزاد کردن

prisoner of conscience

prisoner of conscience

زندانی عقیدتی (زندانی سیاسی)
5

boot camp

boot camp

پادگان (اردوگاه)

open prison

open prison

زندان باز

youth custody

youth custody

بازداشتگاه جوانان

jailbreak

jailbreak

فرار از زندان
6

jail

jail

به زندان انداختن (زندانی کردن)

jailer

jailer

زندانبان

inmate

inmate

زندانی (بیمار روانی)

detainee

detainee

زندانی سیاسی
7

work release

work release

مرخصی مشروط به منظور کار کردن

remission

remission

عفو (تخفیف، گذشت)

escapee

escapee

فراری

furlough

furlough

مرخصی از زندان
8

halfway house

halfway house

مرکز بازپروری

lifer

lifer

محکوم به حبس ابد

probation

probation

عفو مشروط (آزادی مشروط)

borstal

borstal

ندامتگاه (دارالتادیب)
9

warden

warden

نگهبان (زندانبان)

serve

serve

حبس گذراندن

incarcerate

incarcerate

زندانی کردن (حبس کردن)

parole

parole

عفو مشروط
10

imprison

imprison

زندانی کردن (به زندان انداختن)

reformatory

reformatory

کانون بازپروری

warder

warder

زندانبان (نگهبان زندان)

lock-up

lock-up

بازداشتگاه (زندان)
11

jailhouse

jailhouse

زندان

jailbird

jailbird

زندانی سابقه‌دار

custody

custody

بازداشت

cell

cell

سلول (زندان) (بازداشتگاه)
12

jail

jail

زندان

prisoner of war

prisoner of war

اسیر جنگی

penitentiary

penitentiary

ندامتگاه (زندان)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *