دسته بندی ها
بزن بریم

تولید نمایش

لغات انگلیسی تولید نمایش

1

supporting

supporting

مکمل

portray

portray

در نقش کسی ظاهر شدن (نقش کسی را بازی کردن)

dramatize

dramatize

به صورت نمایش درآوردن (به صورت فیلمنامه در آوردن)

matinee

matinee

نمایش بعد از ظهر
2

takings

takings

دریافتی (درآمد، سود)

audience

audience

حضار (بیننده)

stage

stage

صحنه (تئاتر و ...)

benefit

benefit

مهمانی خیریه (مراسم خیریه)
3

opening night

opening night

شب افتتاح (شب اکران)

drop curtain

drop curtain

پرده ی افتان در تئاتر (پرده ی نمایش)

read-through

read-through

فیلمنامه خوانی

casting

casting

انتخاب هنرپیشه
4

ad-lib

ad-lib

فی البداهه گفتن (بدون آمادگی قبلی صحبت کردن)

ovation

ovation

تشویق (تحسین حضار)

wardrobe

wardrobe

اتاق لباس

theatrical

theatrical

تئاتری (نمایشی)
5

put on

put on

نمایش اجرا کردن

rehearse

rehearse

تمرین کردن (تکرار کردن)

rehearsal

rehearsal

تمرین

produce

produce

تهیه‌کنندگی کردن
6

typecast

typecast

نقش مشابه دادن

set piece

set piece

صحنه ی مجزا (قطعه ادبی، بخش جدا)

act

act

(نقش) بازی کردن

playbill

playbill

پوستر تئاتر (تبلیغات نمایش)
7

interpretation

interpretation

تفسیر (شرح، برداشت)

overact

overact

در ایفای نقش خود افراط کردن (به طور غلو آمیز نقش ایفا کردن)

cue

cue

علامت (ایما، اشاره)

miscast

miscast

بد انتخاب کردن هنرپیشه برای نقش (نخوردن هنرپیشه به نقشی که بازی میکند)
8

prompt

prompt

سخن رسانی کردن در تئاتر (سوفلوری کردن)

extra

extra

سیاهی لشکر

direct

direct

کارگردانی کردن

performance

performance

اجرا
9

prompt

prompt

سخن رسان (تئاتر) (سوفلور)

dress rehearsal

dress rehearsal

تمرین نهایی در تئاتر (آخرین تمرین نمایش که بازیگران با لباس کامل نمایش بر روی صحنه می آیند)

run-through

run-through

تمرین تئاتر

stagecraft

stagecraft

فن نمایش و صحنه سازی (هنر تئاتر)
11

perform

perform

اجرا کردن (خواندن)

stage direction

stage direction

تابلوی راهنما

enact

enact

ایفای نقش کردن (نقش آفرینی)

sell-out

sell-out

کامل فروش رفته [بلیت کنسرت، نمایش]
12

costume

costume

لباس

audition

audition

آزمون بازیگری گرفتن (آزمون خوانندگی گرفتن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *