دسته بندی ها
بزن بریم

اعتراض

لغات انگلیسی اعتراض

1

agitation

agitation

آشوب (اغتشاش)

agitator

agitator

آشوبگر (برپاکننده فتنه، اغتشاش‌گر)

arise

arise

بپا خاستن (قیام کردن)

civil disobedience

civil disobedience

نافرمانی مدنی
2

demonstrate

demonstrate

تظاهرات کردن

demonstration

demonstration

تظاهرات

demonstrator

demonstrator

تظاهرات کننده (اعتراض کننده)

go-slow

go-slow

کم کاری کردن (به نشانه اعتراض)
3

hunger strike

hunger strike

اعتصاب غذا

industrial action

industrial action

اعتصاب

march

march

تظاهرات (راه‌پیمایی)

march

march

راه‌پیمایی کردن (تظاهرات کردن)
4

movement

movement

جنبش

non-cooperation

non-cooperation

عدم همکاری (به نشانه اعتراض)

outcry

outcry

فریاد اعتراض (اعتراض)

picket

picket

اعتصاب‌کننده (گروه اعتصاب‌کنندگان)
5

picketing

picketing

ورودی‌بندی (نوعی اعتصاب) (اعتصاب جلوی ساختمان)

placard

placard

پلاکارد (پوستر)

protest

protest

اعتراض

protest

protest

اعتراض کردن
6

protester

protester

معترض (تظاهر کننده)

rebellion

rebellion

شورش (سرکشی، تمرد)

remonstrance

remonstrance

اعتراض (شکایت)

remonstrate

remonstrate

اعتراض کردن (سرزنش کردن، ملامت کردن)
7

revolt

revolt

شورش کردن (قیام کردن)

revolt

revolt

قیام (شورش)

riot

riot

شورش کردن (اغتشاش کردن)

rising

rising

قیام (شورش)
8

sabotage

sabotage

خرابکاری (عمدی)

saboteur

saboteur

خرابکار

sit-in

sit-in

اعتصاب نشسته (تحصن)

slowdown

slowdown

کم کاری (به نشانه اعتراض)
9

stoppage

stoppage

اعتصاب (تعطیلی)

strike

strike

اعتصاب

unrest

unrest

اغتشاش (آشوب)

uprising

uprising

قیام (شورش)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *