دسته بندی ها
بزن بریم

علائم نگارشی

لغات انگلیسی علائم نگارشی

1

backslash

backslash

علامت  \ 

punctuation mark

punctuation mark

علامت نشانه‌گذاری

bracket

bracket

کروشه (پرانتز، قلاب)

question mark

question mark

علامت سوال
2

colon

colon

دونقطه (علائم نگارشی)

comma

comma

ویرگول

dash

dash

خط تیره

square bracket

square bracket

علامت [ ] (کروشه، قلاب)
3

bullet point

bullet point

نقطه گلوله‌ای (علائم نگارشی)

ellipsis

ellipsis

علامت سه نقطه (نشانه حذف)

exclamation mark

exclamation mark

علامت تعجب

tilde

tilde

علامت مد (علامت ˜)
4

full stop

full stop

نقطه (آخر جمله) ((.))

ampersand

ampersand

علامت & (به معنای و)

slash

slash

خط اریب ((نشان برابری دو واژه با علامت /))

pound sign

pound sign

علامت #
5

underline

underline

علامت خط زیرین (علامت _)

apostrophe

apostrophe

آپوستروف ([علامت '])

hyphen

hyphen

خط ربط علامت - 

asterisk

asterisk

نشان ستاره ([این نماد: *])
6

point

point

نقطه (ممیز)

punctuate

punctuate

نقطه‌گذاری کردن (دستورزبان) (نشانه‌گذاری کردن)

at

at

علامت @

punctuation

punctuation

نشانه گذاری (نقطه گذاری)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *