خانه / نکات طلایی زبان انگلیسی / سوالات کاربردی (صفحه 19)

سوالات کاربردی

care در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی care در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا با کاربردهای care در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی چه کلمات دیگری معنای مراقبت کردن می دهند؟ یا می دانید در چه جاهایی نمی توان از care استفاده کرد؟ برای یافتن …

ادامه نوشته »

توانایی یا عدم توانایی انجام کار در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی توانایی یا عدم توانایی انجام کار در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید در زبان انگلیسی از چه کلماتی برای بیان توانایی یا عدم توانایی در انجام کار استفاده می شود؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی توفیق و عدم توفیق در …

ادامه نوشته »

but در زبان انگلیسی چه کاربردهایی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی but در زبان انگلیسی را گوش کنید. but در زبان انگلیسی-آیا می دانید در زبان انگلیسی از but در چه مواردی استفاده می شود؟ آیا با واژه های هم معنی but آشنا هستید؟ آیا جایگاه but را در جمله زبان انگلیسی می دانید؟ برای یافتن …

ادامه نوشته »

ملیت بریتانیایی در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی ملیت بریتانیایی در زبان انگلیسی را گوش کنید. بریتانیایی در زبان انگلیسی – در انگلیسی بریتانیایی هیچ اسمی وجود ندارد که اشاره به ملیت مردم بریتانیا کند و در عوض از صفت british برای این منظور استفاده می شود. در پاسخ به این …

ادامه نوشته »

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

  ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد bring در زبان انگلیسی را گوش کنید. اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می …

ادامه نوشته »

صفت great در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی صفت great در زبان انگلیسی را گوش کنید. در پاسخ به سوال در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی از چه واژه هایی استفاده می شود؟ با کاربرد صفت های large و big  در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی اشیا، افراد و مکان ها آشنا شدید و …

ادامه نوشته »

در زبان انگلیسی زنگ تفریح چگونه بیان می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد break در زبان انگلیسی را گوش کنید. زنگ تفریح به زبان انگلیسی – آیا می دانید زمان استراحت و زنگ تفریح به زبان انگلیسی چگونه بیان می شوند؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما همراه باشید. Break در زبان انگلیسی کلمه …

ادامه نوشته »

در زبان انگلیسی برای بیان بزرگی از چه واژه هایی استفاده می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد big و large  در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید در زبان انگلیسی چگونه می توان از صفت های big  و large برای بیان بزرگی اشیا، افراد یا مکان ها استفاده کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال این مطلب …

ادامه نوشته »

در زبان انگلیسی مرز بین کشورها با چه واژه هایی بیان می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد border در زبان انگلیسی را گوش کنید. آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان مرز بین کشورها و نواحی از چه واژه هایی می توان استفاده کرد؟ نحوه استفاده از این واژه ها چگونه است یا بیان دیگر در استفاده …

ادامه نوشته »

موقعیت افراد یا اشیا نسبت به یکدیگر در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد behind در زبان انگلیسی را گوش کنید. در زبان انگلیسی کلماتی را می توان یافت که می توانند در جایگاه های مختلفی از جمله قید، حرف اضافه و … ایفای نقش کنند. اما توجه به این نکته ضروری است که با …

ادامه نوشته »
Call Now Button