خانه / نکات طلایی زبان انگلیسی / سوالات کاربردی (صفحه 21)

سوالات کاربردی

حرف ربط as در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد حرف ربط as در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد as در انگلیسی – آیا کاربردهای حرف ربط as را در زبان انگلیسی می شناسید؟ می دانید با حرف اضافه like چه تفاوتی دارد؟ آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب …

ادامه نوشته »

کلمه area (منطقه) در زبان انگلیسی چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد کلمه area در زبان انگلیسی را گوش کنید.   آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری آن اهتمام ویژه ای داشته باشند. چرا که اگر دستور زبان انگلیسی را به خوبی بدانند …

ادامه نوشته »

Also چه کاربردهایی در زبان انگلیسی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای Also در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد also در زبان انگلیسی – آشنایی با دستور زبان انگلیسی از جمله مطالب مهمی است که زبان آموزان باید برای یادگیری آن اهتمام ویژه ای داشته باشند. چرا که اگر دستور زبان انگلیسی …

ادامه نوشته »

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی فعل answer را گوش کنید. در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل …

ادامه نوشته »

جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی جایگاه always در زبان انگلیسی را گوش کنید. جایگاه always در جمله – از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کرد و محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع …

ادامه نوشته »

چگونه می توان از صفت alone و سایر صفت های مشابهش در زبان انگلیسی استفاده کرد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد صفت alone در زبان انگلیسی را گوش کنید. چگونه می توان از صفت alone و سایر صفت هایی که در زبان انگلیسی معنای تنهایی و انفرادی را می دهند استفاده کرد؟ امروز در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی به این …

ادامه نوشته »

قید almost در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد قید almost در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد almost در زبان انگلیسی – آیا با کاربردهای قید almost در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ این قید پرکاربرد در جمله های مثبت و منفی کاربردهای متفاوتی دارد. برای درک بهتر موضوع این مطلب …

ادامه نوشته »

در چه مواردی از فعل let استفاده می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی فعل let را گوش کنید. در چه مواردی از فعل  let استفاده می شود؟ کلمات مشابه هم معنی مانند allow , permit در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند؟. در بخش سوالات کاربردی سایت زبان رمزی سعی می کنیم سوالات خاص و فوق …

ادامه نوشته »

کاربردهای ALL در زبان انگلیسی چیست و در چه مواردی از all استفاده می شود؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای All در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد all در زبان انگلیسی – کاربردهای all در زبان انگلیسی چیست؟ به دلیل وجود کلمات مشابه هم معنی باید نکات خاصی را در استفاده از این واژه مورد توجه قرار دهید. در بخش سوالات کاربردی سایت …

ادامه نوشته »

آیا با کاربردهای کلمه after در زبان انگلیسی آشنا هستید؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای after در زبان انگلیسی را گوش کنید.  کاربرد after در زبان انگلیسی – آیا می دانید  کلمه after در زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟ برای آشنایی کامل با کاربرد after و موارد استفاده از آن  این مطلب را مطالعه کنید. در این بخش سعی می …

ادامه نوشته »
Call Now Button