خانه / نکات طلایی زبان انگلیسی / سوالات یادگیری گرامر (صفحه 5)

سوالات یادگیری گرامر

تمایل به زبان انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی تمایل به زبان انگلیسی را گوش کنید. تمایل به زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان تمایل و علاقه مندی از چه واژه هایی استفاده می شود؟ اغلب زبان آموزان در استفاده از دو واژه زبان انگلیسی که مفهوم تمایل را …

ادامه نوشته »

کاربردهای if و whether در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربردهای if و whether در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد if در انگلیسی – در زبان انگلیسی از ­if استفاده زیادی می شود. به عنوان مثال برای بیان یک شرط در زبان انگلیسی از if استفاده می شود. اما علاوه بر این کاربردهای …

ادامه نوشته »

استخدام کردن به زبان انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی استخدام کردن به زبان انگلیسی را گوش کنید. استخدام کردن به زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی اجاره کردن با چه واژه هایی بیان می شود؟ در زبان فارسی برای کرایه کردن (اجاره ) کردن چیزی به طور کلی از اصطلاح اجاره …

ادامه نوشته »

کاربرد have در زبان انگلیسی (2)

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد have در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد have در زبان انگلیسی – در مطلب مربوط به ساخت زمان کامل زبان انگلیسی با یکی از کاربردهای فعل have آشنا شدید. فعل have در زبان انگلیسی به معنای داشتن نیز مورد استفاده قرار می …

ادامه نوشته »

زمان کامل در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی زمان کامل در زبان انگلیسی را گوش کنید. زمان کامل در انگلیسی – زمان کامل در انگلیسی چگونه ساخته می شود؟ زمان کامل در انگلیسی در همه زمان های حال، گذشته و آینده تعریف می شود. برای ساخت زمان حال کامل در زبان انگلیسی از …

ادامه نوشته »

به سختی در زبان انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی به سختی در زبان انگلیسی را گوش کنید. به سختی در انگلیسی – به سختی در انگلیسی چی میشه؟ – آیا می دانید در زبان انگلیسی چه تفاوتی بین hard  و hardly وجود دارد؟ برای درک این تفاوت ها و آشنایی با نکات کاربردی گرامر …

ادامه نوشته »

تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی را گوش کنید. تفاوت get و gotten در زبان انگلیسی– آیا میدانید بین صورت مفعولی فعل get در زبان انگلیسی بریتانیایی و زبان انگلیسی آمریکایی چه تفاوتی وجود دارد؟ زبان انگلیسی بریتانیایی و زبان انگلیسی آمریکایی در استفاده …

ادامه نوشته »

در زبان انگلیسی از واژه God چه استفاده ای میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی واژه God در زبان انگلیسی را گوش کنید. در زبان انگلیسی واژه God به معنای خداوند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه واژه God در چه ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد مفهوم متفاوتی را بیان می کند. برای یادگیری نکات …

ادامه نوشته »

جنسیت در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی جنسیت در زبان انگلیسی را گوش کنید. جنسیت در زبان انگلیسی – جنسیت در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می‌شود. از جمله این واژه ها در زبان انگلیسی می توان man و woman یا male و female را نام برد. اما اگر بخواهیم …

ادامه نوشته »

برنده شدن به انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی برنده شدن به انگلیسی را گوش کنید. برنده شدن به انگلیسی – بیان اکتساب یا به دست آوردن چیزی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی صورت می گیرد. هر یک از این واژه ها با توجه به موقعیت و نوع چیزی که به …

ادامه نوشته »
Call Now Button