خانه / نکات طلایی زبان انگلیسی / سوالات یادگیری گرامر (صفحه 6)

سوالات یادگیری گرامر

نمایشگاه به زبان انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی نمایشگاه به زبان انگلیسی را گوش کنید. نمایشگاه به زبان انگلیسی – کلمه نمایشگاه در زبان فارسی مفهومی عام دارد اما در زبان انگلیسی برای معرفی نمایشگاه از واژه های متفاوتی استفاده می کنند. با توجه به نحوه برگزاری، محل برگزاری و ماهیت نمایشگاه …

ادامه نوشته »

کاربرد everybody در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد everybody در زبان انگلیسی را گوش کنید. کاربرد everybody در زبان انگلیسی زیاد است. این واژه به تنهایی معنای هر یا هر کدام را می دهد اما اگر با کلمات دیگر زبان انگلیسی ترکیب شود، معنای کاملا متفاوتی تولید می کند. به عنوان …

ادامه نوشته »

محیط زیست به انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی محیط زیست به انگلیسی را گوش کنید. محیط زیست به انگلیسی – محیط زیست به انگلیسی چی میشه؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی برای بیان محیط زیست از چه واژه هایی استفاده می شود؟ آیا تفاوت و تشابه این واژه ها را می …

ادامه نوشته »

زمین به انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی زمین به انگلیسی  را گوش کنید. زمین به انگلیسی چی میشه ؟ – آیا با نکات کاربردی گرامر earth  آشنا هستید؟ آیا می دانید در استفاده از از land و soil به چه نکات کاربردی گرامر ی باید توجه کنید؟ در بخش سوال کنید …

ادامه نوشته »

فروشندگی به زبان انگلیسی چی میشه؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی فروشندگی به زبان انگلیسی را گوش کنید. فروشندگی به زبان انگلیسی – فروشندگی به زبان انگلیسی چی میشه؟ آیا می دانید در زبان انگلیسی برای معرفی تاجر از چه کلماتی استفاده می شد؟ قاچاقچی در زبان انگلیسی چگونه معرفی می شود؟ برای صحبت در مورد …

ادامه نوشته »

اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی اسامی شمار ناپذیر در زبان انگلیسی را گوش کنید. در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسامی غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی کدام است؟ به طور کلی در زبان انگلیسی مقوله ی اسم به دو …

ادامه نوشته »

اسامی شمار پذیر در زبان انگلیسی

اسامی قابل شمارش در انگلیسی – در کاربرد اسم در زبان انگلیسی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ نکات طلایی استفاده از اسامی قابل شمارش در انگلیسی کدام است؟ به طور کلی در زبان انگلیسی مقوله ی اسم به دو دسته ی شمارپذیر یا قابل شمارش (countable) و شمارناپذیر یا غیر قابل …

ادامه نوشته »

آوردن – بردن در زبان انگلیسی

  ? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی کاربرد bring در زبان انگلیسی را گوش کنید. اگر در زبان انگلیسی بخواهیم در مورد آوردن یا بردن چیزی به جایی صحبت کنیم از چه واژه هایی استفاده می کنیم؟ واژه های مختلفی در زبان انگلیسی برای بیان این موضوع می …

ادامه نوشته »

آیا فعل answer (به معنای جواب دادن) در زبان انگلیسی معادلی دارد؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی فعل answer را گوش کنید. در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی کلمات هم معنی وجود دارند که گاهی می توانند به جای یکدیگر به کار بروند. اما این کلمات در بعضی موارد خاص نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند از این رو آشنایی کامل …

ادامه نوشته »

جایگاه always کجای جمله زبان انگلیسی است؟

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی جایگاه always در زبان انگلیسی را گوش کنید. جایگاه always در جمله – از مهمترین نکات گرامری زبان انگلیسی که باید به آن توجه ویژه ای کرد و محل قرار گرفتن کلمات در جمله است. در زبان انگلیسی با توجه به نوع …

ادامه نوشته »
Call Now Button