خانه / نکات طلایی زبان انگلیسی / سوالات یادگیری مکالمه

سوالات یادگیری مکالمه

تشکر کردن به زبان انگلیسی

 آیا می دانید تشکر کردن به زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟ در این مقاله به بررسی نحوه صحیح استفاده از فعل Thank you در زبان انگلیسی و همچنین نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از Thank you می پردازیم. با ما همراه باشید. Thank you  در زبان انگلیسی اگر …

ادامه نوشته »

تلفن به انگلیسی

 تلفن به انگلیسی چی میشه؟ در این مقاله به بیان کلمات مختلف زبان انگلیسی که معنای تلفن می دهند و کاربرد افعال در این وادی می پردازیم. Telephone کلمه ی telephone یا شکل کوتاه شده ی آن phone که در محاوره متداول تر است ، می تواند هم به صورت …

ادامه نوشته »

تفاوت surly و certainly در زبان انگلیسی

در این مقاله به بررسی تفاوت surly و certainly در زبان انگلیسی می پردازیم. Surely  قید surely را معمولاً وقتی به کار می بریم که به چیزی عقیده داریم و اگر دیگران با ما موافق نباشند شگفت زده خواهیم شد: Surely they must realize that. آن ها مطمئناً باید آن موضوع …

ادامه نوشته »

معانی مختلف stop در جمله زبان انگلیسی

در این مقاله با معانی مختلف stop در جمله زبان انگلیسی آشنا می شوید و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه را می آموزید. Stop Stop می تواند با مصدر (to+verb) و نیز با وجه وصفی حال (verb+ing) به کار رود ، ولی این دو ساخت …

ادامه نوشته »

تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی

تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی به محل و نوع نشستن برمی گردد. در این مقاله به بررسی کاربرد هریک از کلمات، بررسی تفاوت sit at و sit on و همچنین نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Sit عبارت فعلی sit …

ادامه نوشته »

تفاوت since و for

در این مقاله به بیان تفاوت since و for و بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از since و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از for می پردازیم. Since کلمه ی since را بیشتر هنگامی به کار می برند که بخواهند درباره ی حالتی یا عملی …

ادامه نوشته »

بالا آوردن به زبان انگلیسی چی میشه؟

بالا آوردن به زبان انگلیسی با چه کلماتی بیان می شود؟ در این مقاله به بررسی کلمات مختلف برای بیان بالا آوردن در زبان انگلیسی می پردازیم و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. Sick در انگلیسی گفتاری be sick …

ادامه نوشته »

فریاد زدن به زبان انگلیسی

فریاد زدن به زبان انگلیسی با افعال مختلفی بیان می شود. در این مقاله به بررسی افعال زبان انگلیسی که معنای صداهای تولید شده در حالات خاص (درد یا ترس و …) می دهند و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Shout افعال shout …

ادامه نوشته »

کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی

کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از she را در این مقاله بخوانید. She She ضمیر سوم مفرد است و به عنوان فاعل جمله به کار می رود. ۱٫ وقتی بخواهیم به زن ، دختر یا حیوان ماده ای اشاره کنیم که …

ادامه نوشته »
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید
ما هم مثل شما از ایمیل های مزاحم متنفریم