دسته بندی ها
بزن بریم

افراد در رادیو

لغات انگلیسی افراد در رادیو

1

anchor

anchor

گوینده (خبر) (مجری (اخبار))

announcer

announcer

گوینده (رادیو و تلویزیون)

broadcaster

broadcaster

گوینده (رادیو و تلویزیون)

commentator

commentator

مفسر (حاشیه‌نویس)
2

contributor

contributor

نویسنده (روزنامه و مجله) (ستون‌نویس، مقاله‌نویس)

correspondent

correspondent

گزارشگر (خبرنگار)

disc jockey

disc jockey

دی‌جی

dramatist

dramatist

نمایشنامه‌نویس
3

editor

editor

سردبیر (روزنامه، مجله و ...) (ویراستار)

host

host

مجری (برنامه رادیویی و تلویزیونی)

journalist

journalist

خبرنگار (روزنامه‌نگار)

linkman

linkman

مجری میان‌برنامه (رابط)
4

listener

listener

شنونده (مستمع)

newscaster

newscaster

مجری خبری (تلویزیون و رادیو) (گوینده خبر)

panel

panel

گروه (هیئت)

panellist

panellist

عضو هیئت مشاوران، کارشناسان، پاسخ‌دهندگان و ...
5

presenter

presenter

مجری (تلویزیون یا رادیو)

producer

producer

تهیه‌کننده (رادیو، تلویزیون و ...)

question master

question master

پرسشگر یا مجری مسابقه تلویزیونی یا رادیویی

reporter

reporter

گزارشگر (خبرنگار)
6

scriptwriter

scriptwriter

فیلمنامه‌نویس

sponsor

sponsor

حامی مالی (اسپانسر)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.