دسته بندی ها
بزن بریم

باران

لغات انگلیسی باران

1

acid rain

acid rain

باران اسیدی

cagoule

cagoule

بارانی کلاه‌دار

changeable

changeable

متغیر (ناپایدار، تغییر پذیر)

cloudburst

cloudburst

رگبار
2

deluge

deluge

سیل (سیلاب)

downpour

downpour

رگبار (بارش شدید)

drench

drench

خیس کردن

drizzle

drizzle

باران‌ریزه (باران ملایم، نم‌نم باران)
3

drizzle

drizzle

نم نم باران باریدن

drought

drought

خشکسالی

flash flood

flash flood

سیل ناگهانی

flood

flood

سیل
4

flood

flood

سیل زده کردن (پراز آب کردن)

hail

hail

تگرگ

hail

hail

تگرگ باریدن

hailstone

hailstone

دانه‌های تگرگ
5

mac

mac

بارانی (نوعی کت بلند و ضدآب)

monsoon

monsoon

باد و باران موسمی (فصل باران‌های موسمی (در آسیای جنوبی))

pluvial

pluvial

بارانی (باران‌زا)

pour

pour

باران شدید آمدن (شرشر باران باریدن)
6

precipitation

precipitation

بارندگی (برف، باران) (ریزش)

puddle

puddle

گودال آب (چاله آب)

rain

rain

باران

rain

rain

باران آمدن (باران گرفتن، باریدن)
7

raincoat

raincoat

پالتوی بارانی (لباس بارانی)

raindrop

raindrop

قطره باران

rainfall

rainfall

بارندگی (بارش باران)

rainstorm

rainstorm

باد و باران (باران شدید، [طوفان به همراه باران شدید])
8

rainwater

rainwater

آب باران

rainy

rainy

بارانی

shelter

shelter

پناه گرفتن

shower

shower

رگبار (باران یا برف) (بارش)
9

showery

showery

بارانی (رگباری، [وابسته به باران متناوب])

sleet

sleet

برف‌باران

sleet

sleet

برف‌باران باریدن

soak

soak

خیس کردن
10

spit

spit

نم‌نم باران باریدن

spot

spot

لکه (خال)

sprinkle

sprinkle

نم‌نم باران باریدن

storm

storm

توفان
11

stormy

stormy

توفانی

thunderstorm

thunderstorm

طوفان تندری

umbrella

umbrella

چتر

waterproof

waterproof

ضد آب
12

wet

wet

بارانی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *