دسته بندی ها
بزن بریم

خواندن نت های موسیقی

لغات انگلیسی خواندن نت های موسیقی

1

allegro

allegro

ضرب موسیقی سریع و شتابناک

libretto

libretto

اپرانامه (اشعار اپرا)

semiquaver

semiquaver

نت دو لا چنگ

measure

measure

میزان (موسیقی) (ترازه)
2

key signature

key signature

مایه نما

sixteenth note

sixteenth note

نت دو لا چنگ

crescendo

crescendo

اوج روی (موسیقی) ((افزایش تدریجی) بلندی آوا، (دستور نواختن موسیقی) کم کم بر بلندی صدا افزوده شود)

tempo

tempo

ضرب (موسیقی) (ضرباهنگ)
3

double bar

double bar

دو میزان (موسیقی) (میزان دو گانه)

half note

half note

نت سفید (نت یک دوم)

crotchet

crotchet

نت سیاه (نت یک چهارم)

tie

tie

خط اتحاد (موسیقی)
4

rest

rest

سکون

eighth note

eighth note

نت چنگ (نت یک لا چنگ)

whole note

whole note

نت گرد (نت کامل)

minim

minim

نت سفید (نت یک دوم)
5

andante

andante

ضرب موسیقی هماهنگ با سرعت قدم زدن (ضرباهنگ قدم رو)

bass

bass

صدای باس (بم، گونه‌ای از صدای بسیار بم مردان در اپرا)

stave

stave

پنج خط حامل

natural

natural

بکار (نت موسیقی)
6

quaver

quaver

نت چنگ (نت یک لا چنگ)

dynamic

dynamic

شدت (موسیقی)

flat

flat

بمل (نیم‌ پرده پایین)

clef

clef

کلید (موسیقی)
7

time signature

time signature

میزان نما (کسر میزان)

diminuendo

diminuendo

تدریجا ضعیف شونده

bar line

bar line

خط میزان (موسیقی)

quarter note

quarter note

نت سیاه (نت یک چهارم)
8

sharp

sharp

دیز (نیم پرده کروماتیک بالا)

score

score

پارتیتور (نت نوشته، نوتاسیون کامل یک قطعه موسیقی)

semibreve

semibreve

نت گرد (نت کامل)

key

key

کلید (تونالیته) (گام، نواک)
9

coda

coda

بخش پایانی (قطعه موسیقی) (پس درآمد، کودا)

bar

bar

میزان (موسیقی) (ترازه)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *