دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش چهارم

ضمایر موصولی در زبان انگلیسیضمایر موصولی در زبان انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر را تواماً انجام می‌دهند. در این آموزش گرامر به ادامه ضمایر موصولی در زبان انگلیسی می پردازیم. با ما همراه باشید.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

10- what

 what وقتی به کار برده می‌شود که مرجع ذکر نشده باشد. what در عین حال هم ضمیر و هم مرجع است مانند :

Tell me what you want to know.

آنچه را که می خواهیم بدانی به من بگو.

در این جمله به طور کلی معنی what عبارت است از :

The things ( antecedent) which (relative prounoun)

چیزهایی را (مرجع) که (ضمیر موصولی)

11- as گاهی اوقات به همراه such و same و as در نقش ضمیر موصولی به کار برده می شود :

Such a crowd as I have never seen before.

قبلاً هرگز چنین ازدحامی را ندیده بودم.

The same hat as he wore yesterday.

همین کلاهی را که دیروز او به سر گذاشته بود.

As good a fellow as you could wish to meet.

 شخصی به همان خوبی که شما آرزو می‌کردید ملاقات کنید.

 در تمام جملات بالا as(حرف اضافه as) ضمیر موصولی است. در جمله اخیر as دومی ضمیر موصولی است در صورتی که ضمیر اولی قید است. که صفت good را توصیف می‌کند.

12- but

but که به معنی who not یا which بعد از حرف منفی مانند ضمیر به کار برده میشود و معنی جمله را که بعد از but ذکر می شود را مثبت میکند.

There is no one here but (who does not ) speaks English (= Every one here speaks English)

 

در اینجا کسی نیست که انگلیسی حرف نمی زند. (= هر کسی در اینجا هست انگلیسی حرف می زند).

There is no man but longs happiness.

کسی در اینجا نیست که آرزوی خوشبختی نکند.

 در این جمله but به معنای who does not می‌باشد.

13- مطابقت ضمیر موصولی با مرجع مربوطه

1- ضمیر موصولی باید از نظر شمار (مفرد و جمع) و شخص با اسم و یا ضمیری که جانشین آن شده است مطابقت داشته باشد نظیر :

1. I , who am the oldest, go first.

2. You , who are my friend, are next.

3. Jacl , who is the youngest, comes last.

1- من که ارشد هستم اول می روم.

2- شما که دوست من هستید بعدی هستید.

3- جک که جوان ترین است آخر می آید.

 در جملات بالا علامتی وجود ندارد که تغییرات ضمیر موصولی را نشان بدهد ولی این تغییرات به واسطه تغییر شکل فعل مربوطه مشخص می‌گردند، چرا که فعل با فاعل خود که ضمیر موصولی است مطابقت حاصل کرده است. بنابر این در جمله شماره 1 who am  I فعل am نشانه اول شخص مفرد است که با مرجع I مطابقت میکند.

 در شماره 2 who are فعل با دوم شخص مفرد یا جمع تطابق حاصل کرده است، یعنی با مرجع you .

 در شماره 3 who is فعل سوم شخص مفرد است که با مرجع jack مطابقت میکند.

2- از نظر حالت ممکن است ضمیر با مرجع مطابقت کند یا مطابقت نکند.

This is the man who built the house.

 این مردی است که خانه را ساخت.

 در اینجا هم مرجع و هم ضمیر موصولی در حالت فاعلی(اسم فاعل)هستند.

This is the man whom you met yesterday.

اما در این جمله مرجع به حالت فاعلی است در صورتی که ضمیر موصولی در حالت مفعولی(اسم مفعول) است زیرا که در جایگاه مفعول فعل met واقع شده است.

The boys whose parents are here feel happy.

پسرانی که والدین آنها اینجا هستند احساس خوشحالی می‌کنند.

  در اینجا مرجع به حالت فاعلی است در صورتی که ضمیر موصولی در حالت ملکی(ضمایر ملکی) است.

 

آيا شما هم سوالی درباره ضمایر موصولی در زبان انگلیسی داريد؟

زبان آموزان عزیز برای اطلاع از دوره ها و پکیج های آموزش زبان انگلیسی می توانید در بخش نظرات سوالات خود را مطرح کنید.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *