دسته بندی ها
بزن بریم

اشیای مذهبی

لغات انگلیسی اشیای مذهبی

1

altar

altar

محراب (میز عشای ربانی)

buibui

buibui

نوعی چادر و پوشیه (مسلمانان)

burka

burka

برقع (پوشش اسلامی)

cassock

cassock

ردای کشیش‌ها (لباس بلند و سیاه کشیش‌ها)
2

chador

chador

چادر

chalice

chalice

جام (ظرف نوشیدن)

cross

cross

صلیب

crucifix

crucifix

تندیس عیسی بر صلیب
3

dog collar

dog collar

یقه کشیشی

font

font

حوضک (غسل تعمید) (ظرف مخصوص نگه داری آب مقدس)

grail

grail

جام مقدس

hassock

hassock

بالش زیرزانویی (تشکچه زیرزانویی)
4

hijab

hijab

حجاب (پوشش اسلامی)

host

host

نان مراسم عشای ربانی (مسیحیت)

hymn

hymn

سرود مذهبی

icon

icon

پیکر (تمثیل)
5

menorah

menorah

شمعدان هفت الی نه شاخه (یهودیت) (منورا)

pew

pew

نیمکت کلیسا

prayer book

prayer book

کتاب دعا

prayer rug

prayer rug

سجاده
6

prayer wheel

prayer wheel

چرخ دارما (آیین بوداییسم) (چرخ آیین)

relic

relic

بازمانده ((شی و ...) باقی مانده از گذشته)

reliquary

reliquary

یادگاردان (جای نگهداری اشیای مقدس مذهبی)

rosary

rosary

نوعی تسبیح (رزاری)
7

sheitel

sheitel

کلاه گیس زنان یهودی (برای رعایت حجاب)

skullcap

skullcap

عرقچین

tabernacle

tabernacle

میشکان (مکان مقدس یهودیان) (تبرنکل)

tilak

tilak

خال پیشانی هندوها
8

turban

turban

عمامه

yarmulke

yarmulke

کیپا (کلاه سنتی یهودیان) (یارمولکا)

yashmak

yashmak

پوشیه (پوشش چهره زنان مسلمان) (روبند)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *