اشیای مذهبی

431

لغات انگلیسی اشیای مذهبی

1

altar

altar

محراب (میز عشای ربانی)

buibui

buibui

نوعی چادر و پوشیه (مسلمانان)

burka

burka

برقع (پوشش اسلامی)

cassock

cassock

ردای کشیش‌ها (لباس بلند و سیاه کشیش‌ها)
2

chador

chador

چادر

chalice

chalice

جام (ظرف نوشیدن)

cross

cross

صلیب

crucifix

crucifix

تندیس عیسی بر صلیب
3

dog collar

dog collar

یقه کشیشی

font

font

حوضک (غسل تعمید) (ظرف مخصوص نگه داری آب مقدس)

grail

grail

جام مقدس

hassock

hassock

بالش زیرزانویی (تشکچه زیرزانویی)
4

hijab

hijab

حجاب (پوشش اسلامی)

host

host

نان مراسم عشای ربانی (مسیحیت)

hymn

hymn

سرود مذهبی

icon

icon

پیکر (تمثیل)
5

menorah

menorah

شمعدان هفت الی نه شاخه (یهودیت) (منورا)

pew

pew

نیمکت کلیسا

prayer book

prayer book

کتاب دعا

prayer rug

prayer rug

سجاده
6

prayer wheel

prayer wheel

چرخ دارما (آیین بوداییسم) (چرخ آیین)

relic

relic

بازمانده ((شی و ...) باقی مانده از گذشته)

reliquary

reliquary

یادگاردان (جای نگهداری اشیای مقدس مذهبی)

rosary

rosary

نوعی تسبیح (رزاری)
7

sheitel

sheitel

کلاه گیس زنان یهودی (برای رعایت حجاب)

skullcap

skullcap

عرقچین

tabernacle

tabernacle

میشکان (مکان مقدس یهودیان) (تبرنکل)

tilak

tilak

خال پیشانی هندوها
8

turban

turban

عمامه

yarmulke

yarmulke

کیپا (کلاه سنتی یهودیان) (یارمولکا)

yashmak

yashmak

پوشیه (پوشش چهره زنان مسلمان) (روبند)

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
اشیای مذهبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link